Ga door naar hoofdcontent
InformatiePrivacyverklaring

Privacyverklaring

12 november 2019

Vereniging van Openbare Bibliotheken

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) respecteert de privacy van zijn leden en bezoekers. Wij streven ernaar om aan de geldende wetgeving te voldoen en transparant te zijn naar onze bezoekers toe. Daarom hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Vereniging van Openbare Bibliotheken hierna aan te duiden als VOB. De VOB is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze website bevat links naar websites van derden. Op de verdere verwerking door die derde partijen is het privacy beleid van die betreffende organisaties van toepassing.

De VOB heeft deze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd in november 2019, ook hierna kan de VOB wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij zullen je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

1)  Wat doet de VOB?

De openbare bibliotheken verlenen diverse diensten aan zo’n zes miljoen gebruikers – waarvan er 3,6 miljoen lid zijn – en alle scholen. De maatschappelijke, culturele, educatieve en economische waarde van bibliotheken is groot met meer dan 60 miljoen bezoeken in vestigingen en daarnaast ook digitaal bezoek via lokale bibliotheekwebsites, Bibliotheek Online en apps als VakantieBieb. Met meer dan 200.000 activiteiten om lezen, leren en ontwikkelen te ondersteunen, zijn bibliotheken niet meer weg te denken in onze maatschappij.  De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)  ondersteunt hier de ruim 160 leden mee bestaande uit 146 openbare bibliotheekorganisaties, 9 Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) en 9 landelijke organisaties.

De VOB is gevestigd in Utrecht op het adres Hamburgerstraat 28 A (3512 NS). Ons KvK-nummer is KvK 40407381. Onze website heeft als domeinnaam www.debibliotheken.nl.

2)  Mogelijk verzamelde gegevens

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we van je kunnen verwerken. Dit is afhankelijk van welke diensten je gebruik maakt en welke webformulieren je invult. Bij deze diensten en webformulieren wordt aangegeven welke persoonsgegevens vereist zijn en welke optioneel zijn. Je kunt ons altijd vragen wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien je verplichte gegevens niet wenst te verstrekken.

Contactgegevens

Onder andere bij het aanmelden voor een activiteit en het invullen van een webformulier:

 • Voor- en achternaam
 • Organisatienaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer/ mobiel telefoonnummer

Lidmaatschap

Onder andere voor het versturen van contributie-informatie, verwerken van collectieve regelingen zoals Buma/Stemra en collectieve verzekeringen:

 • Contactgegevens van aan te schrijven medewerker
 • Organisatiegegevens
 • Lidmaatschap-nummer

Bezoek websites

Gegevens die wij kunnen vastleggen wanneer je onze website bezoekt:

 • Inloggegevens van jouw VOBaccount
 • Profielgegevens van jouw VOBaccount
 • Internetbrowser, type apparaat, besturingssysteem
 • Gevraagde, noodzakelijke contactgegevens bij het invullen van een van onze webformulieren
 • Zelf ingevulde informatie in open velden (bijvoorbeeld bij reacties)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website, met behulp van technische meetgegevens zoals IP-Adres, MAC-adres, identifiers in cookies

Persoonsgegevens

De VOB verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Om je in te schrijven voor een bepaalde dienst, voorziening of evenement van de VOB
 • Informatie die je verstrekt tijdens onze correspondentie om op jouw vragen te reageren en jouw klachten en meldingen af te handelen

3)  Gebruik gegevens

Om onze diensten, voorzieningen en evenementen te verzorgen en je te ondersteunen bij het gebruik van die diensten, voorzieningen en evenementen;

Statistisch onderzoek

De VOB doet statistisch onderzoek naar algemene trends in het gebruik van zijn diensten en voorzieningen. We gebruiken alleen geanonimiseerde gegevens, Zo houden we statistieken bij over onder andere hoeveel bezoekers welke pagina’s bezoeken hoe lang bezoeken.

Gerichte mailingen

Met jouw toestemming gebruiken wij jouw persoonsgegevens om een of meer van onze nieuwsbrieven zoals VOBerichten met informatie over onze diensten en voorzieningen te sturen. Je kunt je altijd weer afmelden voor het ontvangen van deze informatie. In onze Nieuwsflits maken we gebruik van pixels, zodat we kunnen meten of een nieuwsbrief is geopend en hoe vaak er wordt doorgeklikt naar onze website.

Cookies en vergelijkbare technieken

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.

Sollicitaties

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt behoeve van de communicatie ten aanzien van de wervings- en selectieprocedure.

4)  Toegang tot gegevens

Medewerkers van de VOB hebben alleen toegang tot gegevens wanneer zij vanuit hun functie geautoriseerd zijn om gegevens in te zien, aan te passen of eventueel te verwijderen. Deze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding.

Voor onze diensten worden we ondersteund door een aantal door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers (zoals hostingproviders en e-mailserviceproviders). Sommige van deze leveranciers hebben toegang nodig tot bepaalde gegevens om hun diensten te kunnen leveren. We verplichten al deze leveranciers om passende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot jouw gegevens.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan andere derden, tenzij je daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

5)  Andere omgevingen

Onze website of mailingen kunnen links bevatten naar omgevingen van derden. Als  deze links volgt, verlaat je onze omgeving. De VOB aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die derden.

6)  Rechten op veranderingen

Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen, de verwerking van persoonsgegevens te beperken of een deel van jouw persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties.

Ook mag je bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Als je toestemming hebt gegeven tot het verwerken van gegevens (zoals het ontvangen van de nieuwsbrief) dan kun je deze toestemming weer in trekken. In bepaalde situaties kunnen deze rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld als wij kunnen aantonen dat wij een wettelijke verplichting hebben deze gegevens te verwerken.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij nemen je privacy serieus. Heb je vragen, opmerkingen of klachten? Neem contact op met ons secretariaat via vereniging@debibliotheken.nl.