Lees verder

Privacy

Ook op het werk hebben werknemers recht op privacy. Werkgevers moeten zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. De AP is aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG (UAVG).

Checklists

Bekijk de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor onder andere checklists gericht op het behandelen van privacyaspecten bij:

Voor algemene informatie over privacy en de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u ook terecht op de websites Autoriteit Persoonsgegevens.

Dossier

Een goed personeelsdossier bevat alle relevante gegevens over de werknemer.

Het gaat daarbij om:

  • gegevens die wettelijk verplicht zijn;
  • praktische gegevens;
  • gegevens waarin de contractuele verhouding tussen werkgever en werknemer is opgenomen;
  • gegevens die worden verzameld om op een later moment als mogelijk bewijs te dienen.

Op basis van de gegevens uit het personeelsdossier kan de werkgever analyses maken, beslissingen onderbouwen en relevante historie terughalen.

Functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek is een gestructureerd gesprek tussen werkgever en werknemer met als doel het functioneren van de werknemer en de onderlinge samenwerking te verbeteren. Er is sprake van tweerichtingsverkeer.

Beoordelingsgesprek

Tijdens een beoordelingsgesprek wordt het functioneren van de werknemer besproken over een recente periode. Er is sprake van eenrichtingsverkeer. De werkgever geeft in een beoordelingsgesprek een oordeel over de kwaliteit, kwantiteit en inhoud van het functioneren van de werknemer.