Ga door naar hoofdcontent
InformatieOver ons

Over ons

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) bestaat uit ruim 160 leden, een bestuur en bureau. Samen werken wij aan de gemeenschappelijke belangen van de openbare bibliotheken, de provinciale ondersteuningsorganisaties (POI’s) en de landelijke organisaties.

De VOB verenigt onze branche van openbare bibliotheken. Openbare bibliotheken verlenen diensten aan zo’n zes miljoen gebruikers – waarvan er 3,7 miljoen lid zijn – en alle scholen. De maatschappelijke, culturele, educatieve en economische waarde van bibliotheken is groot met meer dan 100 miljoen bezoeken (fysiek en digitaal). 7.542 mensen (4400 fte) hebben een baan in de openbare bibliotheek. Onze branche zet circa 500 miljoen euro om.

Missie

De VOB behartigt de belangen van haar leden, de openbare bibliotheken in Nederland. Daarnaast neemt de vereniging medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van het netwerk van bibliotheekvoorzieningen.

De VOB is een brancheorganisatie die slagvaardig, flexibel en vraag gestuurd optreedt als belangenbehartiger, contractpartij, dienstverlener, ontmoetingsplaats en werkgeversorganisatie. Versterking van de maatschappelijke rol van de leden staat centraal zodat er voor een ieder een toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening is die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek.

VOB samengevat