Ga door naar hoofdcontent
InformatieOpleiden

Opleiden

Hoe draag je de kennis van oudgedienden over op nieuwkomers? Hoe zorg je ervoor dat nieuwe medewerkers zijn toegerust op het brede takenpakket van de bibliotheek? En hoe maak je jouw organisatie tot zo’n aantrekkelijke werkgever dat je collega’s boeit, bindt en behoudt? Juist voor bibliotheekorganisaties is het belangrijk om telkens over deze kwesties te blijven nadenken. De bibliotheek is al meer dan honderd jaar dé plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen: door te lezen, maar ook door een cursus of een lezing te volgen. Die beweging spiegelt zich in de medewerkers van de bibliotheek: ook zij moeten de kans krijgen te blijven leren. Op die manier zijn zij bezoekers van de bibliotheek zo goed mogelijk van dienst.

De bibliotheekbranche werkt samen aan het opleiden van haar medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan de onboarding, overig aanbod op Bibliotheekcampus en de ontwikkeling van een brancheopleiding. Op deze pagina lees je over de voortgang op het gebied van opleiden binnen de branche, doe je inspiratie op en vind je de uitgangspunten van de aanpak en informatie over onze uitvoerders.

Download de flyer over het belang van opleiden of stuur een e-mail dan sturen we een stapeltje per post toe.

Project brancheopleiding VOB

Aanleiding

De zorg voor voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers is een van de uitdagingen die geduid is als stelselopgave in de Netwerkagenda Openbare Bibliotheken. Een manier om dat doel te bereiken is het opzetten van een samenhangend en kwalitatief goed aanbod aan scholing. Leden van de Vereniging Openbare Bibliotheken hebben daarom geld bijeengebracht en opdracht gegeven voor het project brancheopleiding (2022-2026).

Inhoud

Het project bestaat uit meerdere onderdelen:

  • Het eerste en belangrijkste onderdeel is de zorg voor een inhoudelijk curriculum voor alle domeinen van het bibliotheekwerk (educatie, informatie en programmeren) over alle niveaus (uitvoerend, tactisch en strategisch) van een organisatie. Per functie verkennen we welke competenties daarvoor nodig zijn en hoe die ontwikkeld kunnen worden (need to have). Bestaande trainingen en opleidingen worden getoetst op relevantie en kwaliteit. Waar nodig worden lacunes gevuld.
  • De tweede component van het project betreft de organisatie van een overzicht van het aanbod en de diverse leerroutes. Hiervoor is het leerplatform Bibliotheekcampus vernieuwd en voorzien van extra functionaliteit.
  • Een derde onderdeel van het project betreft de kwaliteitstoetsing van bijscholingsaanbod (nice to have) en de duiding van de waarde van doorlopen scholing voor de deelnemer. Denk daarbij aan diploma’s, erkende certificaten, micro-credentials, etc.

De leden van VOB hebben in de alv van januari 2022 ingestemd met de financiering van dit project op basis van de “Notitie  voorstel financiering gezamenlijke opleidingsaanpak”. Tijdens de alv van december 2023 is het jaarplan 2024 vastgesteld.

Onderzoek over de vormgeving van de brancheopleiding

De bibliotheeksector heeft een sterke behoefte aan een flexibele brancheopleiding met verschillende modules en verschillende manieren van leren. De modules voor medewerkers in de frontoffice en specialisten krijgen de meeste prioriteit. Daarnaast is er ook interesse in scholing voor vrijwilligers en middenkader/leidinggevenden. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek over de vormgeving van de brancheopleiding voor de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Het onderzoek liep van 6 tot en met 26 april 2023 en werd ingevuld door directieleden van 84 basisbibliotheken van zowel kleine, middelgrote als grote bibliotheken.

Rapportage mei 2023: Onderzoek brancheopleiding VOB

Inspiratie

Elke bibliotheekorganisatie stelt haar nieuwe en bestaande medewerkers in staat om te leren en ontwikkelen. De ene aanpak wordt een succes terwijl de andere niet is wat je ervan had verwacht. Door deze (on)succesvolle voorbeelden met elkaar te delen kunnen we ook zelf leren en ontwikkelen, geïnspireerd raken en benutten in dagelijkse praktijk.

Heb je een (on)succesvol voorbeeld dat je wilt delen? Stuur dan een bericht.

Uitgangspunten

Tot een brancheplan voor opleiden kom je niet van de ene op andere dag. De publicaties die het fundament voor onze aanpak vormen zijn:

Informatie

Projectleider brancheopleiding is Jannie van Vugt. Zij wordt ondersteund door Kirsten Sinke. Zij zijn bereikbaar via opleidingen@debibliotheken.nl.

Cursussen vind je op Bibliotheekcampus.

Ga met elkaar in gesprek op het landelijk HR-netwerk van Biebtobieb.

Contact
Wil je contact over opleiden?
Stuur een e-mail

Bibliotheekcampus
Wil je informatie over Bibliotheekcampus?
Stuur een e-mail