Ga door naar hoofdcontent
InformatieOpenbare bibliotheken

Openbare bibliotheken

In Nederland hebben wij verschillende soorten bibliotheken. De meeste bekende is de openbare bibliotheek bij jou in de buurt. De openbare bibliotheek is sinds jaar en dag voor heel veel mensen de toegangspoort tot informatie, kennis en cultuur. De Bibliotheek, plek voor je persoonlijke ontwikkeling!

Openbare bibliotheekstelsel

In Nederland bestaat een wijdverspreid en wijdvertakt netwerk van openbare bibliotheekvestigingen in vele verschijningsvormen. Het stelsel van openbare bibliotheken in Nederland bestaat uit circa 133 bibliotheekorganisaties, die samen ongeveer 800 vestigingen en een aantal andere distributiepunten en bibliobushaltes verzorgen. Steeds meer bibliotheekorganisaties gaan (vergaande) samenwerkingen aan in multifunctionele accommodaties.
Negen provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) verzorgen de ondersteuning van de bibliotheken met infrastructuur, producten, diensten, transport, logistiek en innovatie.

Rond 4 miljoen mensen zijn lid van de openbare bibliotheek. De helft daarvan is jonger dan 18 jaar. Daarnaast gebruiken ongeveer 2 miljoen mensen de bibliotheek regelmatig zonder abonnement.

Wet

De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Wsob, kortweg bibliotheekwet, is 1 januari 2015 ingegaan en regelt de verantwoordelijkheden van gemeenten, provincies en het Rijk voor bibliotheken.