Ga door naar hoofdcontent
InformatieLeven lang ontwikkelen

Leven lang ontwikkelen

Zonder taal én rekenen kun je niet volwaardig meedoen in onze samenleving. Ook toegang hebben tot, en om kunnen gaan met de digitale wereld is steeds belangrijker geworden.

Naast taal helpen bibliotheken mensen ook andere vaardigheden (te verbeteren) zodat iedereen mee kan doen. Hiermee stimuleren bibliotheken en POI’s zelfredzaamheid en voorkomen van problemen.

Persoonlijke ontwikkeling

Door in te zetten op kennis, literatuur, ontmoeting, informatie, educatie, cultuur, ontwikkeling, debat en lezen zorgen ervoor dat bibliotheken, lokaal en digitaal, de plek zijn voor persoonlijke ontwikkeling.

In de bibliotheek laat je je verrassen. Mensen komen op een laagdrempelige manier in contact met cultuur. Cultuur komt terug in onze taal, onze verhalen, erfgoed, kunst, theater, en in het omgaan met anderen. Bibliotheken bieden ruimte aan lokale en regionale cultuuruitingen, aan (Nederlandse) literatuur, en dragen bij aan historisch besef.

Lang leven leren

Bibliotheken en POI’s zetten zich in voor de ontwikkeling van individuen en de samenleving. Daar vallen onder andere informeel leren, schaduwonderwijs en non-informeel leren onder. Bibliotheken en POI’s streven ernaar om een positieve leercultuur te stimuleren met randvoorwaarden waardoor mensen zich veilig, uitgenodigd en gestimuleerd voelen om zich te scholen en ontwikkelen en daartoe de juiste mogelijkheden en ondersteuning krijgen aangereikt om een leven lang te leren: de Bibliotheek maakt je rijker!

> Informeel leren

Informele cursussen op het gebied van taalvaardigheid werden veelal door de bibliotheken zelf georganiseerd. De helft van de bibliotheken die informele cursussen organiseert, doet dit volledig zelf.

> Formeel leren

Formele cursussen (met een diploma of certificaat) worden meestal uitbesteed aan andere partijen, waarbij de bibliotheek optreedt als coördinator of
facilitator.

Basisvaardigheden

Bibliotheken en POI’s doen veel aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen door activiteiten, cursussen en hulp aan te bieden.