Ontwikkelen

Lees verder

Zonder taal én rekenen kun je niet volwaardig meedoen in onze samenleving. Ook toegang hebben tot, en om kunnen gaan met de digitale wereld is steeds belangrijker geworden.

Naast taal helpen bibliotheken mensen ook andere vaardigheden (te verbeteren) zodat iedereen mee kan doen. Hiermee stimuleren bibliotheken en POI’s zelfredzaamheid en voorkomen van problemen.


Persoonlijke ontwikkeling

Door in te zetten op kennis, literatuur, ontmoeting, informatie, educatie, cultuur, ontwikkeling, debat en lezen zorgen ervoor dat bibliotheken, lokaal en digitaal, de plek zijn voor persoonlijke ontwikkeling.


Lang leven leren

Bibliotheken en POI’s zetten zich in voor de ontwikkeling van individuen en de samenleving. Daar vallen onder andere informeel leren, schaduwonderwijs en non-informeel leren onder.


Basisvaardigheden

Bibliotheken en POI’s doen veel aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen door activiteiten, cursussen en hulp aan te bieden.