Ga door naar hoofdcontent
InformatieNetwerkagenda 2021-2023

Netwerkagenda 2021-2023

Een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang leren. Daar zijn bibliotheken mee bezig.

En deze drie maatschappelijke opgaven staan beschreven in het Bibliotheekconvenant 2020-2023. De Netwerkagenda is de praktische uitwerking van het Bibliotheekconvenant.

Netwerkagenda

Met de Netwerkagenda kunnen bestuurders en beleidsmakers van bibliotheekorganisaties en POI’s aan de slag met lokale en regionale belangenbehartiging. Op deze dossierpagina vind je daarvoor alle tools, inspiratie en informatie.

Tools

In gesprekken en presentaties met stakeholders kan je gebruik maken van onderstaande tools:

Inspiratie

Om je verhaal goed te kunnen maken, kun je hier inspiratie opdoen:

Informatie

Om je verhaal goed te kunnen ondersteunen, kun je hier meer informatie opdoen: