Netwerk openbare bibliotheken

Lees verder

In Nederland hebben wij verschillende soorten bibliotheken. De meeste bekende is de openbare bibliotheek bij jou in de buurt. De openbare bibliotheek is sinds jaar en dag voor heel veel mensen de toegangspoort tot informatie, kennis en cultuur. De Bibliotheek, plek voor je persoonlijke ontwikkeling!

Lokale bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek vormen samen één netwerk van openbare bibliotheken, dat invulling geeft aan de vijf bibliotheekfuncties.

De VOB overlegt als vertegenwoordiger met overheden.

Dit gaat overleg met om ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), ministerie van Veiligheid en Justitie en ministerie van Economische Zaken (EZ).

Een nieuw hoofdstuk voor netwerk – jan 2015

Op 1 januari 2015 zijn vier organisaties uit de bibliotheekwereld samen gegaan als Koninklijke Bibliotheek (KB). Dat zijn het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), de Stichting Bibliotheek.nl (BNL), de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren (DBNL) e de bestaande KB. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg de bibliotheekwet, is namelijk van kracht.

Netwerk

De Bibliotheek van de Toekomst

  • Reactie VOB op het advies van de Commissie Gerritsen ‘Van boekenbewaarplaats naar vitale schakel, van organisatie naar kernfuncties’ – VOB, dec 2016
  • Reactie op rapport Cohen ‘Heldere uitdaging voor bibliotheken, geen zicht op bestel’ – VOB, jan 2014
  • Rapport ‘De Bibliotheek van de Toekomst’ – SIOB, jan 2014
  • Trendrapport ‘Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie,media en informatie binnen het sociaal-culturele domein’ – SIOB, jan 2014
  • Arjen Gerritsen (burgemeester van Almelo) heeft op 14 december het advies ‘Van Boekenbewaarplaats naar vitale schakel’ aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VNG, de KB en de VOB aangeboden. ‘Van boekenbewaarplaats naar vitale schakel’ is een vervolg op het advies van de Commissie Cohen uit 2014.
    ‘De kracht van het netwerk’ is het motto van het beleidsplan 2015-2018 van de Koninklijke Bibliotheek (KB). De VOB heeft waardering voor de visie en plannen die uit dit beleidsplan spreken.
    Bekijk hier ‘De kracht van het netwerk. Beleidsplan 2015-2018’.