Midterm review Wsob

Lees verder

Vlak voor kerst 2017 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de tussentijdse evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

2018 – 2019

Op dinsdag 30 januari 2019 sloot de schriftelijke vragenronde over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Bekijk hier de Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

KWINK  heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoekgedaan in najaar 2017 naar het functioneren van Wsob. Het pakket bestaat uit het eindrapport ‘Midterm Review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening‘ dat door de KWINK groep is uitgevoerd, de rapportage ‘Trends in het stelsel van openbare bibliotheken‘ van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de brief van de minister.

2017

Minister Bussemaker (OCW) informeerde in januari 2017 de Tweede Kamer over de situatie in de bibliotheeksector 1 jaar na inwerkingtreding van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Lees hier de ‘Kamerbrief Monitor Bibliotheekwet 2015

2015

Op 3 december 2015 stuurde minister Jet Bussemaker een brief naar de Tweede en Eerste Kamer over de stand van zaken in het openbaar bibliotheekstelsel. Speciale aandacht wordt gegeven aan de Nationale Bibliotheekpas en de spreiding van bibliotheekvoorzieningen, alsmede de vijf functies van de openbare bibliotheek. Bekijk de Kamerbrief ‘Stand van zaken, moties en toezeggingen bibliotheekwet Wsob‘.