Ga door naar hoofdcontent
InformatieMerkstrategie

Merkstrategie

In het afgelopen jaar heeft de Commissie Marketing samen met bureau New Growth Strategies gewerkt aan een nieuwe merkstrategie en merkarchitectuur die past bij de huidige context waarin we opereren en die ons beter richting geeft voor het (terug)vinden van synergie en gezamenlijkheid. Gedurende het jaar hebben we collega’s bevraagd, veel gediscussieerd en hard gewerkt om resultaten neer te zetten. De belangrijkste drie resultaten:

  • Een nieuwe merkarchitectuur, het House of Brands, waarin we laten zien hoe we met elkaar verbinden als ‘familie van merken’. Met deze merkarchitectuur doen we recht aan de verschillen die er lokaal zijn, maar laten we ook zien hoe we de verbinding kunnen en moeten houden om de bibliotheek als functie én merk de plek te geven die het verdient. Dit doen we met één gezamenlijk merkverhaal, 5 gemeenschappelijke ambities en 5 pijlers van onze dienstverlening.
  • Een aangescherpte merkpositionering, die onze brede maatschappelijke rol sterker dan voorheen laat zien. De aangescherpte positionering geeft richting aan onze centrale communicatie en is de basis voor de identiteit van veel bibliotheken, waaraan de eigen ‘couleur locale’ kan worden toegevoegd. Belangrijkste verandering hierbij is de verbreding van ons verhaal van een kern rond ‘persoonlijke ontwikkeling’ naar de belofte ‘motor van een vaardige samenleving’. Persoonlijke ontwikkeling is daarmee niet weg, maar we plaatsen dit in de veel bredere context van de rol en impact die we als bibliotheken hebben in de maatschappij. De merkwaarden zoals genoemd in het huisstijlhandboek zijn ook aangescherpt, zodat ook deze de nieuwe werkelijkheid nog beter reflecteren en nog meer ondersteuning geven aan het verhaal. De huisstijl zelf zullen we in 2021 in lijn hiermee, waar nodig, verder ontwikkelen.
  • Een nieuwe merkstrategie met als doel dat iedereen in Nederland ervaart dat de bibliotheek de motor van een vaardige samenleving is doordat wij als bibliotheken onze gezamenlijke inspanningen (meer dan nu) laten optellen. De kern van de strategie is gericht op het maximaal laten functioneren van ons ‘House of Brands’. Zodat we als één familie, ondanks dat we soms verschillen in naam, huisstijl, samenwerkingsverbanden of proposities, herkenbaar blijven op onze gezamenlijke ambities, merkverhaal en belangrijkste pijlers van onze dienstverlening.

De Merkgids

Download hier de nieuwe merkarchitectuur en de aangescherpte merkpositionering met daarbij een uitgebreide toelichting. In het laatste deel van de merkgids vind je handvatten om deze theorie naar de dagelijkse praktijk te vertalen. De nieuwe merkstrategie (incl. routekaart) vind je terug in de presentatiesheets van het webinar. Mocht je het webinar terug willen kijken (of uitgesteld willen bekijken) dan kan dat hier.

Q&A

De vragen die tijdens het webinar zijn gesteld, zijn gebundeld tot een ‘Q&A‘.

Aan de slag…

Met behulp van deze merkgids kun je aan de slag in jouw organisatie om deze te verbinden aan het gezamenlijke verhaal, onze ambities en de pijlers van onze dienstverlening in jouw eigen context. Maar altijd met jouw bibliotheekmerk voorop en zonder hier nieuwe merken aan toe te voegen. Zo zorgen we met elkaar dat we het familie-merk de Bibliotheek, in al zijn verschijningsvormen, sterk houden en nog sterker maken.