Medewerkers

Lees verder

Bij flexibele arbeid ligt het aantal te werken uren niet vast.

Dit geeft werkgevers de mogelijkheid om het personeelsbestand snel aan te passen aan veranderingen in de vraag. Maar ook aan situaties waarin een werknemer plotseling ziek wordt of een aantal vrije dagen opneemt.

Inval- en oproepkrachten

In plaats van een dure oplossing via een uitzendbureau kan de werkgever gebruik maken van inval- of oproepkrachten.

Contractsvormen

De meest voorkomende contractsvormen voor flexibele arbeid zijn een min-max contract en een 0-urencontract.

Hoeveel uur krijgt een oproepkracht minimaal betaald?

Oproepkrachten hebben recht op minimaal drie uur loon per oproep. Wanneer er tussen twee oproepperiodes langer zit dan de normale werkpauze, wordt de nieuwe oproep gezien als een nieuwe periode met een minimum aanspraak op loon. Ongeacht of de nieuwe oproep binnen minder dan drie uur na de eerdere oproep begint.

De oproepkrachten hebben hier recht op als wordt voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • De oproepkracht heeft een arbeidsomvang van minder dan vijftien uur per week.
  • De oproepkracht heeft een arbeidstijd die niet of niet eenduidig is vastgelegd.

In de praktijk betekent dit dat oproepkrachten die meerdere keren per dag worden opgeroepen voor een korte tijdsduur, over bepaalde tijdvakken van die dag ‘dubbel’ kunnen worden beloond.

Bijvoorbeeld: een oproepkracht wordt opgeroepen om 10.00 uur voor de duur van 1 uur en vervolgens om 12.00 uur voor de duur van 1,5 uur. Deze oproepkracht kan voor die dag aanspraak maken op 2 x 3 uur = 6 uur loon, terwijl de effectieve werktijd 2,5 uur is.

Let op: Het minimum van drie uur loon geldt niet wanneer de oproepkracht vaste werktijden heeft of wanneer het aantal uren van het dienstverband duidelijk is afgesproken.

Zie artikel 7 van de cao Openbare Bibliotheken.