Maatregelen coronavirus en bibliotheekorganisaties

Lees verder

De VOB volgt als branchevereniging de algemene richtlijnen van het RIVM. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen.

Specifieke branche-informatie

Voorkomen besmetting via producten

Het RIVM meldt het volgende op ‘Vragen over voorkomen besmetting‘:

Kun je besmet raken met het coronavirus via producten of het aanraken van oppervlakten? (bijvoorbeeld deurklink, pinautomaat, leuning, geld, etc.)
Het coronavirus verspreidt zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven. De kans dat je besmet raakt via het aanraken van producten of oppervlakten is erg klein.
Neem de maatregelen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken en was regelmatig je handen.

De VOB volgt de RIVM ook hierin als het gaat om uitgeleende materialen zoals boeken.

CrisisBieb op Biebtobieb

Het coronavirus zorgt ook bij bibliotheken voor de nodige uitdagingen. Hoe houden we de dienstverlening op peil, nu onze gebouwen gesloten zijn? Overal in het land zien we mooie, inspirerende en verrassende initiatieven om onze gebruikers ondanks alles optimaal te blijven bedienen. Om alle initiatieven te bundelen en iedereen eenvoudig toegang tot elkaars ideeën te bieden, is op Biebtobieb de pagina CrisisBieb aangemaakt. Zo blijven we ook nu onze lokale rol vervullen, met elkaar, als netwerk.

IBL tijdelijk stopgezet

De Koninklijke Bibliotheek (KB), Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en de VOB hebben gezamenlijk besloten het volledige InterBibliothecair Leenverkeer (IBL-verkeer) stop te zetten tot 28 april.

Maatregelen lokaal

GGD’en zijn in de gemeenten aanspreekpunt voor organisaties en coördineren lokaal te nemen maatregelen bij gezondheidsrisico’s in publiek toegankelijke instellingen. Bibliotheken staan in contact met hun eigen lokale GGD(-en).

Bibliotheekorganisatie als werkgever

Er werken meer dan 6.000 medewerkers in onze branche.
Bekijk de ‘Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers‘ van de Rijksoverheid.
Arboned biedt ook een overzicht voor werkgevers wat je wel en niet kunt doen.
MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen een dossierpagina over het Coronavirus opgesteld met daarin de meest recente informatie en maatregelen die genomen moeten worden om bedrijfsvoering door te kunnen laten gaan.
Verder heeft AWVN informatie over consequenties van het coronavirus voor ondernemingen in hun rol als werkgever.

Vragen over verzekeringen

De VOB heeft collectieve verzekeringen voor onze leden op het gebied van bedrijfs– en bestuurdersaansprakelijkheid via Concordia de Keizer. Als werkgever heb je een wettelijke zorgplicht om werknemers een veilige en gezonde (werk)omgeving te bieden. Hoe regel je dat? Welke gevolgen heeft het coronavirus voor de (niet-) nakoming van contractuele verplichtingen? Download de factsheet coronavirus en aansprakelijkheid van Concordia de Keizer.

Veel vragen over de dekking die verzekeringen bieden zoals bedrijfsschade-, reis- en annuleringsverzekeringen vind je op de website van het Verbond van Verzekeraars