Leven lang leren

Lees verder

Hoe kunnen mensen gestimuleerd worden om een leven lang te leren? Bibliotheken en POI's werken samen met onderwijs en maatschappelijke partners om iedereen de kans te bieden zich te ontwikkelen naar behoeften en vermogen.

Bibliotheken en POI’s zetten zich in voor de ontwikkeling van individuen en de samenleving. Daar vallen onder andere informeel leren, schaduwonderwijs en non-informeel leren onder. Bibliotheken en POI’s streven ernaar om een positieve leercultuur te stimuleren met randvoorwaarden waardoor mensen zich veilig, uitgenodigd en gestimuleerd voelen om zich te scholen en ontwikkelen en daartoe de juiste mogelijkheden en ondersteuning krijgen aangereikt om een leven lang te leren: de Bibliotheek maakt je rijker!

Informeel leren

Informele cursussen op het gebied van taalvaardigheid werden veelal door de bibliotheken zelf georganiseerd. De helft van de bibliotheken die informele cursussen organiseert, doet dit volledig zelf.

Formeel leren

Formele cursussen (met een diploma of certificaat) worden meestal uitbesteed aan andere partijen, waarbij de bibliotheek optreedt als coördinator of
facilitator.