Leesbevordering

Lees verder

De bibliotheek heeft het bevorderen van leesplezier als hoofdtaak. De bibliotheek doet er alles aan om ouders en kinderen te bereiken en iedereen te laten lezen en er vooral veel plezier aan te laten beleven.

Leesplezier met de bieb

Het begint al bij de geboorte. Jonge ouders krijgen voor hun kind het Boekstartkoffertje van de bibliotheek en worden geholpen met taalontwikkeling van hun kind. In het primair onderwijs zijn bibliotheken steeds vaker aanwezig in de scholen met aantrekkelijke bibliotheken. De leesconsulenten helpen via het programma De Bibliotheek op school zowel de docent als de leerling met het bevorderen van leesplezier. Inmiddels zijn in het voorgezet onderwijs ook bibliotheken via dit programma gerealiseerd.

Bibliotheken zetten alle zeilen bij om juist op de leeftijd dat kinderen leren lezen, leesplezier te bevorderen. Met campagnes moedigen bibliotheken ouders aan om zo vroeg en regelmatig mogelijk met kinderen te lezen en ze voor te lezen. Samen met scholen en voetbalclubs ontwikkelden bibliotheken ‘Scoor een boek!’ om kinderen, die wat minder met boeken hebben, via hun sportclub toch aan het lezen te krijgen.