Ga door naar hoofdcontent
InformatieLeenvergoedingen

Leenvergoedingen

De hoogte van de leenvergoedingen stelt de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) vast.

De tarieven voor leenvergoedingen worden elk jaar opnieuw vastgesteld binnen de StOL.

Categoriën

Voor de jaarlijkse opgave van de uitleencijfers onderscheidt Stichting Leenrecht (SL) drie categorieën:

  1. primaire uitleningen, hiermee bedoelt SL een eerste uitlening;
  2. betaalde verlengingen, hiermee bedoelt SL een verlenging die als nieuwe uitlening wordt geregistreerd;
  3. en niet-betaalde verlengingen, hiermee bedoelt SL een echte verlenging.

Verlengingen

  • Telt jullie bibliotheekorganisatie verlengingen als een nieuwe uitlening? Dan ben je ook over deze uitlening een leenvergoeding verschuldigd.
  • Telt jullie bibliotheekorganisatie een verlenging als een echte verlenging? Dan ben je geen leenvergoeding verschuldigd.

Stichting Leenrecht vergelijkt de opgaves van uitleningen van de bibliotheken met de jaarverslagen. Houd daar rekening mee.