Landelijke huisstijl en beeldmerk de Bibliotheken

Lees verder

Maak gebruik van onze landelijke huisstijl en merkbeeld. Zo creeëren we meer eenheid in de openbare bibliotheekbranche.

Het merkbeeld voor openbare bibliotheken is ontwikkeld door de bureau SVT Branding. Dit in opdracht van een samenwerkingsverband van een aantal bibliotheken en de VOB.

Gebruik

Wilt u het beeldmerk en huisstijl van de Bibliotheek gebruiken? Dan moet uw openbare bibliotheek lid zijn van de Vereniging van Openbare Bibliotheken.
Bibliotheken die behoefte hebben aan een nieuw logo kunnen hiervan (gratis) gebruik maken. U bespaart hiermee op veel (ontwerp)kosten en zo ontstaat er meer eenheid binnen onze branche.

Merkteam

Bibliotheken en bibliotheekorganisaties dienen het landelijk Merkteam om advies of goedkeuring te vragen bij een specifieke ontwikkeling van de huisstijl. Ze kunnen ook concrete uitwerkingen voorleggen.
Het Merkteam is een onderdeel van de commissie Marketing van de VOB. Een keer per maand komt het team bij elkaar om te vergaderen, de huisstijl te bewaken en beslissingen te nemen over de doorontwikkeling.

Reglement

Voor het gebruik van beeldmerk en huisstijl heeft de VOB een reglement opgesteld. Hierin vindt u hoe u het beeldmerk kan gebruiken volgens de specificaties zoals vastgelegd in de huisstijlhandboeken.
Overig en ander gebruik is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de directeur van de VOB.

Het auteursrechts op het beeldmerk berust bij SVT. De VOB heeft echter een exclusieve licentie voor het gebruik van het logo en het verlenen van sublicenties aan leden.

De VOB heeft het beeld- en woordmerk voor de branchehuistijl laten deponeren bij het Benelux Merkenbureau op 14 april 2010.

Huisstijl toepassen
Klik hier voor meer informatie over het toepassen van de landelijke huisstijl, handboek algemeen, handboek web en handboek jeugd en nog veel meer.
Neem contact op met:
Het Merkteam begeleidt de doorontwikkeling van de landelijke huisstijl.Mail voor advies of goedkeuring.

Bibliotheken zijn een merk in ontwikkeling. In 2009 is samen met een aantal bibliotheken en bibliotheekorganisaties een nieuw beeldmerk en huisstijl ontwikkeld.

Een uiting van de vernieuwingsslag waar veel bibliotheken op dat moment mee bezig waren en nog steeds zijn. Tegelijkertijd ontstonden ook de landelijke formule en de landelijke digitale Bibliotheek, waar een eenduidige landelijk beeldmerk en huisstijl onlosmakelijk mee verbonden zijn.

Ga naar landelijkehuisstijl.nl voor de handboeken, producten en andere toepassingen.

Handboeken

Toelichting op de positionering, gezamenlijk merkbeeld en landelijke huisstijl van de openbare bibliotheken.

Hier te downloaden:

Toepassingen

Waarom ook al weer een landelijke huisstijl? De landelijke huisstijl stelt ons in staat om ons als eenheid te profileren en zonder belemmeringen samen te werken. Het draagt bij aan de herkenbaarheid en het scheelt ook in productiekosten, zoals bij het gezamenlijk ontwikkelen van acties of campagnes.

Om de richtlijnen van het beeldmerk en de huisstijl te waarborgen heeft commissie Marketing van de VOB het Merkteam opgezet.

Update landelijke huisstijl – okt 2017

De huisstijl van de Bibliotheek is ververst. Sinds de introductie van het merkbeeld en de bijbehorende landelijke huisstijl van de Bibliotheek in 2009 is er veel veranderd. Alle handboeken zijn te vinden op de landelijke huisstijlportal.

Handboek ‘Bibliotheek.nl online styleguide’ – nov 2016

Een gloednieuwe styleguide heeft het Merkteam van de opgefriste landelijke online huisstijl gemaakt, samen met de KB. Dit handboek kun je gebruiken voor het toepassen landelijke huisstijl voor websites. Je vindt er onder andere informatie over style basics en componenten. Bekijk hier het handboek ‘Bibliotheek.nl online styleguide‘.

Neem contact op met:
Het Merkteam van de VOB begeleidt de doorontwikkeling van de landelijke huisstijl.
Mail voor advies of goedkeuring.