Klantgerichte Benadering vanuit Netwerk Bibliotheken

Lees verder

Stichting 'Klantgerichte Benadering vanuit het Netwerk Bibliotheken'heeft als doel samenhang te creëren voor klantgegevens van de nationale digitale bibliotheek en de lokale openbare bibliotheken.

De VOB heeft conceptstatuten in juli 2016 voor het consortium laten opstellen. Deze zijn aan de KB gegeven voor inbreng. Het VOB-bestuur en de Koninklijke Bibliotheek (KB) zijn akkoord met het definitieve advies van Cohen en Brandenbarg over de inrichting van het consortium ‘Gebruik klantgegevens binnen het netwerk bibliotheken’.

Gebruik klantgegevens

Job Cohen en Ton Brandenbarg waren verkenners die op verzoek van het VOB-bestuur begonnen zijn aan een onderzoek naar de samenhang van de nationale digitale bibliotheek en de lokale openbare bibliotheken.