Agenda Stad, Europa en een KinderManifest

Lees verder

Het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie biedt kansen voor bibliotheken. Op 30 mei 2016 wordt het 'Pact of Amsterdam' getekend, de start van een gezamenlijke inzet om het leven in Europese steden te verbeteren.

Veel van de thema’s uit het Pact zijn ook onderwerpen waar bibliotheken mee bezig zijn.

Maar we doen het allemaal uiteindelijk voor onze kinderen: de stadsbewoners van de toekomst. Daarom presenteren we op 30 mei in Amsterdam een KinderManifest.

KinderManifest naar gemeenteraden en colleges van B&W – juni 2016

Onlangs hebben jullie allemaal een exemplaar van het KinderManifest ontvangen, evenals een concept persbericht en een exemplaar van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek dat door Qrius is gehouden naar wat kinderen bezighoudt. Ook ontvingen jullie een exemplaar van de brief die naar alles griffies in Nederland is gestuurd.

Alle gemeenteraden en colleges van B&W hebben via die route een exemplaar ontvangen van het KinderManifest met een brief waarin dit initiatief van de bibliotheken is toegelicht en er aandacht is gevraagd om samen met de bibliotheek en de kinderen te werken aan de toekomst.

De mening van kinderen telt! Daarom een KinderManifest – 30 mei 2016

Afbeelding van het KinderManifest

Politici moeten meer rekening houden met de wensen, rechten en meningen van kinderen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van de Nederlandse bibliotheken in samenwerking met onderzoeksinstituut Qrius en de Kindercorrespondent. De resultaten van het onderzoek zijn vertaald naar het KinderManifest.

Twee kinderen van de Nederlandse Kinderjury, Amira en Benjamin, hebben het KinderManifest aangeboden tijdens een interview dat zij met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hadden. Hij beloofde de bevindingen van de kinderen mee te nemen bij de besprekingen met de Europese collega’s en de ondertekening van ‘The Pact of Amsterdam’.

Wat vinden kinderen belangrijk?

‘Gezond en gelukkig zijn’, ‘vrienden’ en ‘familie’ zijn voor kinderen het belangrijkst. Geld verdienen scoort heel erg laag. Kinderen vinden het belangrijk om mee te denken en mee te praten. Ruim 85% van de kinderen vindt dat volwassenen meer rekening met kinderen moeten houden. En kinderen vinden het belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft. Ongeacht afkomst, huidskleur of geloof. En ze vinden het belangrijk dat mensen goed voor elkaar maar ook voor het milieu en de aarde zorgen. Kinderen willen heel erg graag zichzelf kunnen zijn. Ze willen wonen in een fijne buurt. En ze willen heel erg graag dat kinderen in alle landen veilig kunnen leven. Scholen, ouders en politici zouden daar meer aandacht aan moeten besteden. Kinderen geven zichzelf een 8,1 als het gaat om hoe gelukkig ze zijn!

KinderManifest

De bibliotheken van Nederland publiceren hierbij:

Het KinderManifest (in een Engelse versie the children’s manifesto) is vandaag aangeboden aan alle Europese ministers die het Pact of Amsterdam gaan ondertekenen. Ook bieden de kinderen het KinderManifest aan aan Martin Berendse, de directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam

Pact van Amsterdam

Het Pact van Amsterdam brengt de ambities van de Europese landen voor de toekomst van de stedelijke ontwikkeling samen in een Europees Verdrag tot stand gekomen onder het Nederlandse voorzitterschap van de EU. In het Pact wordt o.a. opgenomen dat het belangrijk is dat er gelijke toegang tot informatie is, een zaak waar bibliotheken zich hard voor maken.

Alle gemeenten in Nederland ontvangen deze week een exemplaar van het KinderManifest. De bibliotheken hebben dit KinderManifest mogelijk gemaakt omdat kinderen de grootste gebruikersgroep zijn van de openbare bibliotheek. Het KinderManifest inclusief alle uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek, biedt veel aanknopingspunten voor bibliotheken om mee aan de slag te gaan. Maar de bibliotheek doet dat samen met haar partners, de gemeente en natuurlijk de kinderen van Nederland.

Het KinderManifest wordt mede ondersteund door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek.

Doe mee aan het KinderManifest! – mei 2016

Bibliotheken doen jullie mee met het #KinderManifest?

  • Plaats het onderzoek KinderManifest dat we samen met Kindercorrespondent Tako Rietveld doen: www.tinyurl.com/kindermanifest.
    Kinderen tussen de 9 en 14 jaar kunnen vanaf 18 tot en met 25 mei invullen wat zij belangrijk vinden.
  • Zet de oproep door met het youtube-filmpje van de Kindercorrespondent: https://youtu.be/5C0oDNxZiR8
  • Gebruik (een variant) van de oproep:

Yes, het is zover! We willen weten wat kinderen belangrijk vinden voor de toekomst. En dat gaan we vertellen aan alle regeringen en ministers in Europa! Alles wat jullie belangrijk vinden, gaan we opschrijven in een KinderManifest.

En daarvoor hebben we jullie hulp nodig! Ben je tussen de 9 en 15 jaar? Vul dan de vragenlijst in met wat jij belangrijk vindt.

Klik op link, laat je verrassen door de Kindercorrespondent en doe mee! Alvast bedankt.

  • En verspreidt de boodschap! Op website, nieuwsbrieven, snapchat, instagram, youtube, facebook en twitter.

Blogs

Jellie Tiemersma heeft voor het Bibliotheekblad twee blogs geschreven over het KinderManifest, Urban Agenda en Europa.

In april en mei 2016 verschenen:

KinderManifest – apr 2016

Het KinderManifest laat zien wat kinderen belangrijk vinden zodat bibliotheken en anders beleidsmakers daar hun koers op kunnen uitstippelen.

Het lijkt ons een goed idee om onze stem luider te laten klinken. We willen aan beleidsmakers duidelijk maken dat we in het Pact of Amsterdam kansen zien voor bibliotheken en partners die zich bezig houden met persoonlijke ontwikkeling. Daarom presenteren we op 30 mei een KinderManifest.

De ondertekening van het Pact is pas het begin. Wij willen daarom de kinderen van nu, de stadsbewoners van straks, aan het woord laten. De focus ligt op wat kinderen nodig vinden, opdat bibliotheken hun rol nog beter kunnen invullen. We laten zien wat kinderen belangrijk vinden. In wat voor wereld willen kinderen straks leven, wat hebben ze daarvoor nodig? Die vragen stellen we de komende weken aan kinderen. De antwoorden vertalen we samen met de Kindercorrespondent Tako Rietveld en onderzoeksbureau Qrius naar een KinderManifest dat vanaf 30 mei voor bibliotheken, beleidsmakers, lokale en landelijke politici beschikbaar is.

Bibliotheek op de kaart

Het KinderManifest is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod. Een extra mogelijkheid om de bibliotheek op de kaart te zetten. Het KinderManifest biedt nieuwe ingangen om te laten zien wat bibliotheken kunnen betekenen voor de toekomst van kinderen, en daarmee de toekomst van Nederland.

In de week van 9 mei ontvangt elke bibliotheek een link met een oproep namens de Kindercorrespondent. Hierin vraagt hij aan kinderen tussen 8 en 14 jaar een korte vragenlijst in te vullen. De uitkomsten bepalen de inhoud van het KinderManifest. We vragen bibliotheken die link op hun website te plaatsen en de oproep te verspreiden via de eigen social media kanalen.

Rond 30 mei ontvangen bibliotheken de tekst van het KinderManifest. Op 30 mei en de dagen daarna willen we het KinderManifest in heel Nederland presenteren. De VOB verspreidt het KinderManifest aan alle gemeentelijke griffies voor de gemeenteraden en colleges van B&W. We roepen bibliotheken op om zelf met dit manifest actie te ondernemen en het verder te brengen.

Pact van Amsterdam – april 2016

Iedere voorzitter agendeert meerdere onderwerpen tijdens haar periode die zij belangrijk vindt. Voor Nederland is dit onder meer de Urban Agenda of de Agenda Stad. De EU Urban Agenda is de gezamenlijke inspanning van de Europese Commissie, de lidstaten en Europese Netwerken van Steden om de kwaliteit van het leven in steden in Europa te borgen. Twaalf thema’s staan centraal waaronder stedelijke armoede, lokale banen en vaardigheden, inclusief van vluchtelingen en migranten, mobiliteit, luchtkwaliteit, digitale toegankelijkheid, etc. Thema’s die ook voor bibliotheken belangrijk zijn en kansen bieden, op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Dertig mei 2016 tekenen alle Europese ministers van Binnenlandse Zaken het Pact of Amsterdam getekend.
In dit Pact spreken partijen commitment uit voor de Urban Agenda. Het is tevens de start van de uitvoering van de Agenda Stad. Bibliotheken proberen samen met collega-organisaties een prominente plek te krijgen in de tekst van het Pact. We hebben goede hoop dat dat lukt.

 Agenda Stad: “De rol van de bibliotheek verschuift” – sept 2015

In het kader van de voorbereiding op het Europees voorzitterschap van Nederland komend voorjaar, is de VOB in gesprek gekomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Vanuit BZK wordt de Agenda Stad als beleidsthema voor de toekomst van Nederland en voor de Europese agenda gevoerd.

De VOB is uitgenodigd voor een interview op de website Agenda Stad over de rol van de openbare bibliotheek in de samenleving.

Het interview vindt u hier.

Ook komt er nog een interview met Francine Houben over haar visies op de bibliotheek in de stad naar aanleiding van het bouwen van de Birmingham Public Library. De opdracht die zij vorige week kreeg voor renovatie van de New York Public Library voegt toe aan actualiteitswaarde van deze berichtgeving over de bibliotheek.

Agenda Stad

Het kabinet heeft in de Miljoenennota en de brief Werken aan Groei aangekondigd in 2015 een Agenda Stad aan de Tweede Kamer te sturen met maatregelen om de groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden te versterken. De uitwerking van Agenda Stad is vervolgens op 14 november 2014 in de ministerraad vastgesteld op basis van de volgende punten:

  • Economische groei. Internationaal onderzoek wijst uit dat steden in toenemende mate de groeimotor zijn van de economie.
  • Innovatie en startups concentreren zich steeds meer in de stad. Stedelijke regio’s zijn voor een steeds groter deel verantwoordelijk voor toegekende patenten.
  • Steden zijn bepalend voor de leefkwaliteit van een groeiende groep mensen. Thema’s als files, onveiligheid of leegstand zetten die leefbaarheid onder druk, en daarmee ook het vestigingsklimaat.

Wat hebben we allemaal?
KinderManifest – mei 2016
– Children’s Manifesto – 2016
– Foto’s aanbieding KinderManifest in OBA – VOB, 30 mei 2015
Interview met minister Plasterk over wat kinderen belangrijk vinden – KinderManifest, 2016
Oproep ‘Alles wat jullie belangrijk vinden, schrijven we op in een KinderManifest’ – Kindercorrepsondent, mei 2016
Link naar onderzoek – Quiris, mei 2016
– Blog ‘Een Kindermanifest en de Europese Urban Agenda als kans voor de bibliotheek – samenwerken 3.0 (2)’ – Jellie Tiemersma, mei 2016
– Blog ‘Agenda Stad als kans voor de bibliotheek – samenwerken 3.0 (1)’ – Jellie Tiemersma, apr 2016