Jaarurensystematiek (JUS)

Lees verder

Met ingang van 1 januari 2022 is in de branche openbare bibliotheken een jaarurensystematiek (JUS) van toepassing. Hoe die JUS er uit ziet, is te lezen in hoofdstuk 7a van de cao openbare bibliotheken 2020-2022. Werkgevers moeten de JUS uiterlijk op 31 december 2022 implementeren. Met instemming van de or of pvt kan een werkgever een andere werktijdenregeling afspreken.

Er is een handleiding Jaarurensystematiek (JUS) beschikbaar met daarin een toelichting op de JUS, voorbeelden en antwoorden op (veel)gestelde vragen.

Bekijk de handleiding JUS.

Ook is in de FAQ bij de CAO OB 2020-2022 een paragraaf over de JUS opgenomen.

Webinar

De VOB organiseerde op 4 juli 2022, in samenwerking met Déhora, een webinar over de JUS voor werkgevers. Déhora gaf informatie en tips over (de toepassing van) de jaarurensystematiek. Ook kwamen praktijkvoorbeelden aan bod.

Bekijk het webinar terug.

Bekijk de presentatie.