We blijven innoveren

Innovatie bij bibliotheken

Lees verder

Ook in de toekomst willen we de centrale plek blijven voor ontwikkeling en non-formeel leren. Voortdurende innovatie is dan ook een belangrijke voorwaarde. Zo willen we groeien naar een nieuwe positionering als maatschappelijke en educatieve bibliotheek. Dus zetten we Route 2020 voort, inclusief regiogidsen, proeftuinen en inspiratie. Daarvoor werken VOB, KB en SPN samen in de gezamenlijke Innovatieagenda.

Regiogidsen

Sinds mei 2019 zijn ook Deem Stam, Willemijn van de Walle en Willy Blom actief als regiogids. Samen met Vie van Steenbergen geven ze invulling aan de innovatie die we nastreven. Ze stimuleren innovatie op lokaal niveau en zorgen waar mogelijk voor aansluiting op andere (landelijke) programma’s en projecten.

Het team regiogidsen

De regiogidsen werken vanuit het Kernteam Innovatie van de VOB, KB en SPN, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Innovatieagenda. Het team regiogidsen bestaat nu uit:

  • Deem Stam (Bibliotheek Rotterdam), regio Noord- en Zuid-Holland en Zeeland
  • Willemijn van de Walle (Fers), regio Noordoost-Nederland
  • Willy Blom – van ’t Land, regio Zuid Nederland
  • Vie van Steenbergen (Bibliotheek Eemland), regio Midden- en Noordwest-Nederland

Innovatieagenda 2018

Ook in 2018 werkten SPN, VOB en KB samen aan innovatie in het bibliotheeknetwerk. Het succesvolle innovatieprogramma Route 2020 van de VOB heeft veel kennis en ervaring opgeleverd.

Bekijk hier de Innovatieagenda 2018.

Bieb to bieb

Innovatiebieb Moderatoren en regiogidsen innovatie

Kernteam Innovatieagenda

Het kernteam Innovatieagenda bestaat uit:

  • Grietje Smit (KB)
  • Erma van Lamoen (VOB)
  • Gerard Meijer (SPN)