Ga door naar hoofdcontent
InformatieInformatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Bibliotheken bieden met de Informatiepunten, cursusaanbod en programmering de navigatie voor de 4 miljoen burgers die moeite hebben hun weg te vinden op de digitale wereld. Dit doen zij vanuit de wettelijke taak om informatie en kennis ter beschikking te stellen. Het Informatiepunt Digitale Overheid helpt mensen om digitaal vaardiger te worden door vragen te beantwoorden en door middel van cursusaanbod in de openbare bibliotheek. Gemeenten hebben sinds 2023 de regie over de Informatiepunten Digitale Overheid, waarbij nauw wordt samengewerkt met de Koninklijke Bibliotheek, het Netwerk van Publieke Dienstverleners en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vastlopen in het digitale contact met de overheid. Er is een landelijk dekkend netwerk van Informatiepunten in openbare bibliotheken. De Informatiepunten zijn ze laagdrempelig, gratis en worden bemand door getrainde medewerkers zijn in dienst van de bibliotheek. Bij specifieke vragen worden mensen doorverwezen naar maatschappelijke partners of naar de juiste overheidsinstantie. De meeste vragen worden gesteld over DigiD, over gemeentelijke dienstverlening en over computers/tablets en smartphones.

Per 1 januari 2023 hebben gemeenten de regie over de Informatiepunten Digitale Overheid en financieren zij bibliotheken voor de instandhouding en realisatie van de Informatiepunten. Meer informatie is te vinden in de specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid.