Ga door naar hoofdcontent
InformatieHbo-leergang Informatieprofessional

Hbo-leergang Informatieprofessional

De VOB heeft samen met vertegenwoordigers uit het werkveld en de Haagse Hogeschool een leergang op hbo-niveau ontwikkelt voor medewerkers die binnen bibliotheekorganisaties een tactisch/strategische rol vervullen op het domein Informatie. Zij leren in deze leergang om invulling te geven aan de veranderende rol van de bibliotheek. 

Door het ontbreken van een beroepsopleiding op hbo-niveau worden vacatures al een aantal jaar ingevuld door hbo-ers met verschillende achtergronden. Zij brengen veel nieuwe invalshoeken en creativiteit mee, maar de context van bibliotheken is nieuw voor hen. De leergang is erop gericht om deze medewerkers bij te scholen, zodat zij de rol en functie van de bibliotheek als publieke kennisinstelling in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen kunnen positioneren en vertalen naar concrete producten en diensten.​ Concreet betekent dit dat zij: 

  • kennis opdoen over de (traditionele en nieuwe) rol van de bibliotheek; 
  • kennis opdoen over de collectie en diensten van de bibliotheek; 
  • vaardigheden ontwikkelen om samen met (strategische) partners nieuwe producten te ontwikkelen. 

Jannie van Vugt is als projectleider brancheopleiding een van de initiatiefnemers van de leergang. Zij signaleert een duidelijke behoefte aan professionals op hbo-niveau die invulling kunnen geven aan de veranderende rol van de bibliotheek.  

“Ik ben blij met de inbreng van het werkveld, waaronder enkele directeuren, bij de ontwikkeling van de leergang. Er is veel energie om hier iets moois van te maken.”

De leergang start in september (leerjaar 2024-2025) met 10 lesdagen -> 1 lesdag per maand bij de Haagse Hogeschool. Mogelijk sluiten andere hogescholen hier op termijn bij aan.