Ga door naar hoofdcontent
InformatieHbo leergang Specialist Informatie

Hbo leergang Specialist Informatie

De VOB ontwikkelt samen met vertegenwoordigers uit het werkveld en de Haagse Hogeschool een leergang op hbo-niveau voor medewerkers die binnen bibliotheekorganisaties een tactisch/strategische rol vervullen op het domein Informatie. Zij leren in deze leergang om invulling te geven aan de veranderende rol van de bibliotheek. 

Door het ontbreken van een beroepsopleiding op hbo-niveau worden vacatures al een aantal jaar ingevuld door hbo-ers met verschillende achtergronden. Zij brengen veel nieuwe invalshoeken en creativiteit mee, maar de context van bibliotheken is nieuw voor hen. De leergang is erop gericht om deze medewerkers bij te scholen, zodat zij de rol en functie van de bibliotheek als publieke kennisinstelling in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen kunnen positioneren en vertalen naar concrete producten en diensten.​ Concreet betekent dit dat zij: 

  • kennis opdoen over de (traditionele en nieuwe) rol van de bibliotheek; 
  • kennis opdoen over de collectie en diensten van de bibliotheek; 
  • vaardigheden ontwikkelen om samen met (strategische) partners nieuwe producten te ontwikkelen. 

Naar verwachting start de leergang in september (leerjaar 2024-2025) met 10 lesdagen -> 1 lesdag per maand. De leergang wordt in eerste instantie aangeboden bij de Haagse Hogeschool. Mogelijk sluiten andere hogescholen hier op termijn bij aan. 

Jannie van Vugt is als projectleider brancheopleiding een van de initiatiefnemers van de leergang. Zij signaleert een duidelijke behoefte aan professionals op hbo-niveau die invulling kunnen geven aan de veranderende rol van de bibliotheek.  

“Ik ben blij met de inbreng van het werkveld, waaronder enkele directeuren, bij de ontwikkeling van de leergang. Er is veel energie om hier iets moois van te maken.”

Wie nu al belangstelling heeft voor de leergang, kan contact opnemen met Peter Becker van de Haagse Hogeschool: p.g.becker@hhs.nl