Ga door naar hoofdcontent
InformatieGeschiedenis Digitaal lezen

Geschiedenis Digitaal lezen

‘Bibliotheek met stip op 2 bij e-book abonnementen’- mrt 2017

NU.nl heeft een vergelijking gemaakt voor abonnementsdiensten e-books. In deze vergelijking komt het e-book platform van bibliotheken uit op nummer 2.

‘Helft Nederlanders wil e-books in de bibliotheek’ – mrt 2016

Veel Nederlanders zien graag dat bibliotheken e-books kunnen uitlenen. Uit onderzoek blijkt dat de helft hier waarde aan hecht. De VOB heeft Ipsos gevraagd onderzoek te doen: ‘E-boeken in de Nederlandse bibliotheken: een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e-boeken in bibliotheken’.
De VOB heeft daarop het persbericht ‘Helft Nederlanders wil e-books in de bibliotheek‘ uitgestuurd.

Proefprocedure ‘Uitlenen e-books door bibliotheken’

De VOB ziet dat bibliotheken en auteurs een gedeeld belang hebben bij het uitlenen van e-books. Zonder goede boeken, en schrijvers die een nette vergoeding voor hun werk krijgen, is er geen geletterd Nederland mogelijk. En dat is wat bibliotheken net als auteurs nastreven. Daarom is de VOB de proefprocedure ‘Uitlenen e-books door bibliotheken’ gestart. De procedure draait om de vraag of e-books onder het leenrecht vallen of niet.

Lenen van e-books

De bibliotheken kunnen meerdere diensten via het e-book platform  aanbieden aan hun leden, uitgevoerd door de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Het Europese Hof van Justitie (CJEU) heeft in de zaak Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) versus Stichting Leenrecht bepaald dat, met inachtneming van enige voorwaarden, het e-book gelijk staat aan het papieren boek waar het gaat om leenrecht.

De voorwaarden die het Hof stelt, zijn:

  • het model voor gebruik is het one copy, one user-model;
  • het e-book moet legaal zijn aangeschaft;
  • de digitale kopie verdwijnt van de reader, smartphone, pc of tablet na afloop van de leentermijn;
  • er moet een billijke leenvergoeding worden betaald aan de Stichting Leenrecht.

Aanleiding voor deze procedure is een arrest van het Europese Hof van Justitie waarin het Europese Hof verder verhandelen van aangeschafte software als legaal beoordeelde, het zogenaamde UsedSoft-arrest.

De VOB is deze proefprocedure gestart tegen Stichting Leenrecht om duidelijkheid te krijgen over de toepasselijkheid van het leenrecht op online uitlenen van e-boeken. De VOB ziet dat bibliotheken en auteurs een gedeeld belang hebben bij het uitlenen van e-books. Zonder goede boeken, en schrijvers die een nette vergoeding voor hun werk krijgen, is er geen geletterd Nederland mogelijk. En dat is wat bibliotheken net als auteurs nastreven. Het is in ieders belang dat bibliotheken en auteurs er goed uitkomen.

Communiqué KB en VOB over de gevolgen van het arrest van het Europese Hof – dec 2016

De Koninklijke Bibliotheek en  VOB hebben samen een communiqué over de gevolgen van het arrest van het Europese Hof uitgebracht op 1 december 2016. De effecten van dit arrest op de bestaande situatie zijn groot. Door het arrest kunnen e-books aangeschaft en uitgeleend worden door bibliotheken zonder dat ze een contract hoeven te sluiten met de rechthebbenden.
De KB en VOB zijn van mening dat er op dit moment geen verdere procesgang naar de Haagse Rechtbank nodig is. Het vonnis geeft voldoende duidelijkheid. Het is nu aan de betrokken partijen om bij de inkoop van e-content en het afspreken van de leenvergoeding voor e-books rekening te houden met het arrest.

Arrest in zaak C‑174/15 door CJEu – nov 2016

Het Europees Hof (CJEU) heeft op 10 november 2016 een uitspraak gedaan in het arrest ‘De Vereniging van Openbare Bibliotheken’ in zaak C‑174/15. Het Europees Hof heeft zelf het persbericht ‘De uitlening van een e-book kan onder bepaalde omstandigheden worden gelijkgesteld aan de uitlening van een traditioneel boek’ uitgebracht.

Ruling in case C‑174/15

The European Court of Justice (CJEU) has ruled on November 10th 2016 in the ruling ‘Association of Public Libraries’ case C-174/15.De CJEU has put out the press release ‘The lending of an electronic book (e-book) may, under certain conditions, be treated in the same way as the lending of a traditional book.’

Persbericht ‘Europees Hof besluit ‘Leenrecht e-book gelijk aan papieren boek’ – nov 2016

De rechters van het Europese Hof beslisten op 10 november dat er geen verschil is tussen een uitlening van een papieren boek en de uitlening van e-book.

De VOB is blij met de uitspraak van het Europees Hof en heeft een persbericht ‘Europees Hof besluit ‘Leenrecht e-book gelijk aan papieren boek’ op 10 november uitgedaan.

Press release ‘European Court decides: ‘Lending rights for e-books the same as for paper books’- nov 2016

The press release ‘European Court decides: ‘Lending rights for e-books the same as for paper books‘ from the Netherlands Association of Public Libraries (VOB) came out on november the 10th 2016 after the ruling of CJEU.