Maatregelen

Geschiedenis coronamaatregelen openbare bibliotheken 2022

Lees verderDoor de sluiting van bibliotheken werd in onze samenleving beter zichtbaar welke belangrijke rol bibliotheken in het leven van mensen speelt: bibliotheken zijn de motor van een vaardige samenleving!
Ook in de politiek en media is daar veel aandacht aan besteed.

Coronamaatregelen vanaf 15 maart 2022

Op 15 maart 2022 heeft het kabinet besloten om het thuiswerkadvies (maximaal de helft van de werktijd op kantoor) in te trekken. Daarmee zijn de coronamaatregelen voor bibliotheken van tafel.

In het dossier ‘De Bibliotheek in coronatijd’ op de website Bibliotheekinzicht van de KB is uitgebreid na te lezen met welke problemen bibliotheken werden geconfronteerd en welke reacties daarop zijn bedacht. Het dossier laat zien hoe bibliotheekorganisaties met de coronamaatregelen zijn omgegaan, onderbouwd met verhalen en cijfers.

Aanpassing coronamaatregelen vanaf 25 februari 2022

Per 25 februari wordt een volgende stap in de verruiming van de coronamaatregelen genomen:

 • Een sluitingstijd is niet meer voorgeschreven vanuit de coronamaatregelen.
 • De mondkapjesplicht in bibliotheken vervalt.
 • De verplichte 1,5 meter afstand wordt afgeschaft.
 • De bepaling voor het maximum aantal bezoekers wordt afgeschaft.
 • Het thuiswerkadvies wordt ingetrokken.

Het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500 mensen in een ruimte binnen zijn, wordt niet meer gevraagd.

Hier is het nieuwe protocol 13 ‘Openstelling bibliotheken i.v.m. coronamaatregelen’ te vinden.

Het protocol is afgestemd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De exacte invulling van de maatregelen hangt ook af van lokaal beleid en de keuze van de bibliotheekorganisatie. Bij twijfel wat de mogelijkheden zijn, adviseren we je altijd in overleg te gaan met jullie gemeente(n).

Aanpassing coronamaatregelen vanaf 15 februari 2022

Op de persconferentie van 15 februari heeft minister Kuipers aangegeven welke stappen er per direct, vanaf 18 februari en vanaf 25 februari 2022 gelden. Er zijn forse verruimingen bekend gemaakt.

Voor bibliotheken zijn de volgende wijzigingen aan de orde:

Per direct:

 • Het thuiswerkadvies is gewijzigd in; werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor.

Per 18 februari:

 • De sluitingstijd is verruimd naar 01.00 uur.
 • De mondkapjesplicht is gedeeltelijk vervallen.
 • De regel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, is gedeeltelijk vervallen.
 • Horeca, bioscopen en theaters tot 500 personen hoeven geen verplichte vaste zitplaats aan te bieden en mogen gebruik maken van volledige capaciteitsbenutting. Horeca, bioscopen en theaters vanaf 500 personen: wel vaste zitplaats en mondkapje bij verplaatsing. In horeca, bioscopen en theaters geldt nog wel een coronatoegangsbewijs-plicht.

Per 25 februari:

 • Het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn, wordt niet meer gevraagd.
 • De mondkapjesplicht in bibliotheken vervalt.
 • De verplichte 1,5 meter afstand wordt afgeschaft.
 • De bepaling voor het maximum aantal bezoekers wordt afgeschaft.

Meer informatie van de Rijksoverheid vind je in het:

Hier is het nieuwe protocol 12 ‘Openstelling bibliotheken i.v.m. coronamaatregelen’ te vinden en de bijbehorende ‘Veelgestelde vragen bibliotheken en coronamaatregelen 2021 update 12’.

Het protocol is afgestemd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De exacte invulling van de maatregelen hangt ook af van lokaal beleid en de keuze van de bibliotheekorganisatie. Bij twijfel wat de mogelijkheden zijn, adviseren we je altijd in overleg te gaan met jullie gemeente(n).

CTB

Het is de inzet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat bibliotheken essentiële algemene toegankelijke publieksvoorzieningen zijn die zonder coronatoegangsbewijs (CTB) toegankelijk moeten zijn. De huidige wettelijke kaders staan een verplichting tot een toegangstest voor bibliotheken in de weg.