Ga door naar hoofdcontent
InformatieGeregeld voor onze leden

Geregeld voor onze leden

Alle openbare bibliotheekorganisaties in Nederland zijn lid van onze vereniging en daar zijn wij natuurlijk trots op. Om onze leden te ondersteunen, regelen wij collectieve- en individuele voordelen op het gebied van belangenbehartiging, diensten en brancheafspraken.

Leesbevordering

Wij maken voor onze leden afspraken met Stichting Leenrecht over de leenvergoedingen.

Als partner in de CPNB en de Leescoalitie, garanderen wij bibliotheken deelname aan diverse publiekscampagnes zoals de ‘Boekenweek’, de ‘Maand van het Spannende Boek’, de ‘Kinderboekenweek’ en ‘Nederland Leest!’. Campagnes die lezen stimuleren en een hoge mediawaarde hebben.

Samen staan we sterk

Onze vereniging ondersteunt onze leden richting rijksoverheid, gemeenten en provincies door te werken met onze leden aan de positionering van openbare bibliotheken. Verder beheren wij de landelijke huisstijl van de Bibliotheek.

Als het nodig is, ondersteunen we  onze leden bij juridische zaken. Verder kunnen onze leden gebruik maken van onze helpdesk werkgevers- en juridische zaken.
Ook voeren we proefprocessen zoals de btw vrijstelling voor bibliotheken, ontheffing van leenvergoedingen op verlengingen, en het recht op e-lending.

Wij organiseren netwerkbijeenkomsten om onze branche te versterken en onze leden te informeren over de ontwikkelingen in de branche.

Collectief geregeld

Als werkgeversorganisatie onderhandelen wij met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden. Over onderwerpen als bestrijding ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, pensioen, onkostenregelingen en Arbo-regelingen. De cao Openbare Bibliotheken geeft duidelijkheid en zekerheid aan bibliotheekmedewerkers en neemt onze leden veel werk uit handen.

Bibliotheken vallen collectief onder de ANBI-status, dit zorgt er onder andere voor dat bibliotheken interessant zijn voor donateurs.

Bedrijfsvoering

Tot slot hebben we collectieve aansprakelijkheidsverzekeringen, collectieve zorgverzekeringen en met diverse ondernemingen ‘mantelovereenkomsten’ gesloten die financieel voordeel opleveren voor onze leden. Dit zijn bijvoorbeeld overeenkomsten op het gebied van energie, verzekeringen, Arbo, BHV, juridische dienstverlening, OZB-bepaling.