Ga door naar hoofdcontent
InformatieGeletterde samenleving

Geletterde samenleving

De bibliotheek is vanaf de vroegste jeugd een essentiële partner bij het stimuleren van het lezen. De bibliotheken doen dit op grond van de algemene wettelijke bibliotheektaken, maar ook via speciale programma’s als ‘Tel mee met Taal’ en de Bibliotheek op school en BoekStart binnen ‘Kunst van Lezen’.

Voorlezen geeft enorme voorsprong.

Jong geleerd is oud gedaan; dat geldt voor bijna alles en zeker voor taal. Voorlezen geeft een flinke voorsprong. Ook samen praten over en kijken naar prentenboeken, draagt bij aan de taalvaardigheid van jonge kinderen. Kinderen die vijftien minuten per dag worden voorgelezen, leren per jaar duizend nieuwe woorden extra. Dat is evenveel als het aantal woorden dat kinderen leren met taalonderwijs op school. Daar staat tegenover dat kinderen die opgroeien in gezinnen met laaggeletterde ouders, minder goed presteren op school dan kinderen die opgroeien in een taalrijke omgeving. Kinderen van laaggeletterde ouders hebben een grotere kans om zelf ook laaggeletterd te worden, met de bijbehorende problemen. Waarom zijn we vooral bezig met het bestríjden van laaggeletterdheid en niet met het voorkómen ervan?

Investeer in bibliotheken

We weten allemaal dat voorkomen beter is dan genezen. Investeer daarom in onze toekomst, investeer in leesbevordering, investeer in leesplezier. Bied ieder kind in Nederland een toekomstperspectief met kansen op een succesvolle schoolopleiding en goede kansen op de arbeidsmarkt. Een goede bibliotheek in de buurt is hiervoor de eerste stap.