Gedrag

Lees verder

In elke werkomgeving zijn er omgangsvormen waar werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor zijn.

Ongewenst gedrag

Helaas kunnen zich situaties voordoen in de omgang die niet als gewenst worden beschouwd. Samen met ArboNed heeft de VOB een voorbeeld protocol Ongewenst gedrag gemaakt.

Meldpunt

Meld agressie, geweld (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie. Het centraal meldpunt vertrouwenspersoon kun je bereiken op 0800-0 204 204 voor last van ongewenste omgangsvormen. Bereikbaar van 8.30 tot 17.30 op werkdagen.

Vertrouwenspersoon

In samenwerking met ArboNed biedt de VOB diensten aan om met ongewenste omgangsvormen om te kunnen gaan voor medewerkers en vrijwilligers. Alle leden van de VOB kunnen hier gebruik van maken ongeacht of zij voor verzuimbegeleiding een contract met ArboNed hebben.

Klachtencommissie

De leden van de VOB kunnen gebruik maken van een externe klachtencommissie samengesteld door ArboNed.

Huisregels

Als werkgever kun je discussies en onduidelijkheid omtrent regels op de werkvloer voorkomen door deze in een huisreglement te vatten.

Huisreglement

Onderwerpen die in het huisreglement aan de orde kunnen komen zijn o.a.:

 • Eten en drinken
  Stel vast of eten en drinken op de werkplek al dan niet is toegestaan.
  Vermeld waar de lunch kan worden genuttigd.
 • Gebruik van de (mobiele) telefoon
  Vermeld dat harde beltonen vermeden dienen te worden, in de plaats daarvan kan de trilstand worden gebruikt.
  Een verbod op priv├ęgesprekken gaat te ver, maar je kunt wel verzoeken dat deze niet in het zicht van collega’s dan wel bezoekers gevoerd worden.
  Tot slot kan worden vermeld dat sms-en/whats-appen/e-mailen tijdens vergaderingen/werkoverleggen niet gewenst of toegestaan is.
 • Werkplek/bureau
  Verzoek jouw personeel om de werkplek/het bureau iedere dag netjes achter te laten (clean desk policy).
 • Afwas
  Spreek met jouw personeel af wie er verantwoordelijk is voor het vullen van de vaatwasmachine of het doen van de afwas.
  Je kunt corveediensten instellen of afspreken dat ieder voor zich de eigen vuile vaat opruimt.
 • Persoonlijke verzorging
  Stel regels vast inzake de uiterlijke verzorging en persoonlijke hygi├źne van de werknemers en vrijwilligers.
 • Kledingvoorschriften
  Stel vast welke kleding wel of niet gewenst is.
  Ook kan werkkleding worden voorgeschreven.
 • Gebruik van e-mail en internet
  Om misbruik te voorkomen kun je regels opstellen die het gebruik van internet en e-mail in goede banen leiden.
 • Rookbeleid
  Werkgevers zijn verplicht hun personeel te beschermen tegen de blootstelling aan tabaksrook. Stel vast waar er dan wel gerookt kan worden. In verband met klantvriendelijkheid liever niet voor de ingang van de bibliotheek of in het zicht van de bezoekers.
  Stel eveneens de frequentie van de eventuele rookpauzes vast. Vermeld tot slot dat de rokers verplicht zijn om zelf de sigaretten op te ruimen.
 • Alcohol, drugs en andere verboden middelen
  Stel vast dat het gebruik, bezit, verbergen, vervoeren, aankopen, produceren, leveren of aanbieden om te leveren van alcohol, drugs of andere verboden middelen op de werklocatie in geen enkele vorm is toegestaan. Dit om te voorzien in een veilige (werk)omgeving voor jouw personeel, vrijwilligers en bezoekers.