Ga door naar hoofdcontent
InformatieFunctiewaardering

Functiewaardering

Voor functiewaarderingen hebben de branches Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie het Functiehuis OB/KE laten ontwikkelen door Leeuwendaal.

Functiehuis

Het resultaat is een generiek functiehuis dat bruikbaar is voor beide sectoren en dekkend is voor alle functies binnen de organisaties in deze branches.
In de cao Openbare Bibliotheken 2020 -2022 is in hoofdstuk 3 (artikel 13 en 14) afgesproken dat het functiehuis gebruikt dient te worden voor alle organisaties per 1 januari 2023.

Bekijk de veel gestelde vragen (april 2022)

Starterskit / Functieboek

Voor de toepassing van het Functiehuis OB/KE is de starterskit gemaakt door Leeuwendaal met alle relevante documenten die nodig zijn bij de invoering in de organisatie. Deze bevat het functieboek zelf, de leeswijzer, een voorbeeld procedureregeling en vele andere documenten.

Bekijk het functieboek OB/KE.
Download de gehele starterkit (zip-bestand 16 MB).

Aanvulling

In september 2022 is een Aanvulling beschikbaar gesteld na vragen over de interpretatie van een aantal begrippen in de functiebeschrijvingen (bijvoorbeeld in de functies van manager en leiding geven). In overleg met Leeuwendaal en enkele fuwa-specialisten is meer toelichting gegeven op die begrippen. (laatste wijziging 29 september 2022)

Vragen?

Neem contact op met de Helpdesk Werkgeverszaken.