Functiewaardering

Lees verder

FUWA-instrument

Voor functiewaarderingen kunt u het FUnctieWAarderings instrument Openbare Bibliotheken gebruiken.

Experttraining

Na het volgen van deze training bent u bevoegd functies te waarderen conform de cao Openbare Bibliotheken; Bijlage A, artikel 1 onder g.

Voortgang vernieuwing fuwa-systeem

In de aanloop naar een nieuw functiewaarderingssysteem (fuwa-systeem) is in de afgelopen periode op verzoek van het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden OB (COAOB) aanvullend onderzoek uitgevoerd door bureau Leeuwendaal. Onlangs is hierover gerapporteerd door bureau Leeuwendaal aan de projectgroep.

Door het aanvullend onderzoek is het proces vertraagd. Daarom hebben de gezamenlijke sociale partners besloten om het tijdpad voor de invoering van een nieuw fuwa-systeem te koppelen aan invoering vernieuwde cao. Invoering staat nu gepland voor 1 juli 2019 met een ruime overgangstermijn.