Evaluatie Wsob

Lees verder

Op 11 februari 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het evaluatierapport van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd.

Bekijk onze gezamenlijke reactie met Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek en SPN, Stichting Samenwerkende POI’s Nederland ‘Samen werken aan een sterk netwerk‘ van 12 februari 2020. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageerde op 17 februari met Evaluatie Wsob: bibliotheken gaan met hun tijd mee.

Evaluatie

Op dit moment staat de evaluatie Wsob ingepland op 29  mei via een schriftelijk overleg (SO) i.p.v. algemeen overleg (AO).

Op 15 april 2020 stond het Algemene Overleg (AO) van de evaluatie Wsob op de planning voor de Tweede Kamer.

Op 13 februari 2020 dienden Tweede Kamerleden Lodewijk Asscher (Partij van de Arbeid) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) schriftelijke kamervragen gericht aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in. Bekijk hier ‘Schriftelijke vragen – Het tekort aan openbare bibliotheken’ .

Evaluatie Wsob

Op donderdag 2 april heeft minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de kamerbrief met beleidsreactie Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen’ naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister van Engelshoven stuurde op 11 februari de evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) aan de Tweede Kamer met een advies van de Raad voor Cultuur. Zij gaat daarbij in op beide rapporten.

Bekijk hier de KamerbriefEvaluatie Wsob en advies Raad voor Cultuur‘ van de minister van OCW.

Advies

Op 11 februari publiceerde de Raad voor Cultuur (RvC) zijn advies Een bibliotheek voor iedereen. Versterking Bibliotheekwet noodzakelijk over de evaluatie bibliotheekwet (Wsob). Advies is er voor te zorgen dat elke gemeente de plicht krijgt om te zorgen voor een eigen openbare bibliotheekvoorziening. Bekijk het nieuwsbericht Bibliotheekstelsel staat onder druk van de RvC en de media-aandacht.

Onderzoeksrapport

Het eindrapportEvaluatie Wet stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen‘ van KWINK Groep, Rebel en Panteia is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW en gepubliceerd op 11 februari 2020.

Geen tijd om het hele rapport te lezen? Bekijk de infographic voor de conclusies en de uitdagingen die KWINK ziet voor de sector.