Ga door naar hoofdcontent
InformatieDuurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid gaat over gemotiveerde en gezonde werknemers die flexibel meebewegen met veranderingen op de arbeidsmarkt, tijdens hun hele loopbaan. Het is door alle ontwikkelingen in de bibliotheekbranche en de veranderingen op de arbeidsmarkt, een belangrijk thema.

Stichting BibliotheekWerk (SBW) ondersteunt bibliotheken en werknemers bij het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt in de branche openbare bibliotheken. SBW ontwikkelt voor de branche verschillende instrumenten en activiteiten die leidinggevenden, hrm en bibliotheekmedewerkers helpen om duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te bevorderen. 

MDIEU

Het kabinet ondersteunt sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid van werknemers met de MDIEU- subsidieregeling. Inmiddels zijn er meerdere aanvraagtijdvakken voor subsidie voor een activiteitenplan geweest.

Activiteiten MDIEU – subsidieaanvraag 2023

In november 2023 heeft SBW voor de tweede keer namens de bibliotheekbranche bij het ministerie van SZW een aanvraag ingediend voor MDIEU-subsidie om de duurzame inzetbaarheid onder bibliotheekmedewerkers te bevorderen. Het activiteitenplan dat is ingediend voor deze subsidieaanvraag is in nauwe samenwerking met de bibliotheekbranche uitgewerkt. Deze keer richten de activiteiten zich op:

  • Het behoud en het aantrekken van jongeren.
  • Mogelijkheden loopbaanstappen in kaart brengen.
  • Sociale veiligheid: weerbaar in je werk.

SBW verwacht in het voorjaar 2024 te weten of ook deze aanvraag is goedgekeurd door het ministerie van SZW.

Activiteiten MDIEU – subsidieaanvraag 2022

Om ervoor te zorgen dat bibliotheekmedewerkers zo gezond en vitaal mogelijk kunnen werken heeft SBW, samen met een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van POI’s, HR-adviseurs en bibliotheekdirecteuren, in 2022 een uitgebreid activiteitenplan opgesteld dat in twee jaar met de toegekende MDIEU-subsidie wordt uitgevoerd. De activiteiten richten zich op drie speerpunten:

Deelproject 1 – Loop je eigen baan

Deelproject 2 – Coachend leidinggeven

Deelproject 3 – Toekomst in zicht

Deze drie speerpunten zijn naar voren gekomen uit de sectoranalyse 2021.