Duurzame inzetbaarheid

Lees verder

Ontwikkelingen in de bibliotheekbranche en de veranderingen op de arbeidsmarkt geven aanleiding tot nadenken over duurzame inzetbaarheid.

Zoals verhoging van de aow-leeftijd, instroom en uitstroom vragen investeringen in werknemers.

Als Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds (A&O-fonds) heeft Stichting BibliotheekWerk (SBW) als doel bibliotheken en werknemers te ondersteunen bij het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt in de branche openbare bibliotheken.

Vernieuwde Werkwijzer Poortwachter UWV – mei 2017

Het UWV heeft op basis van haar ervaringen met re-integratie en de Wet verbetering poortwachter zijn Werkwijzer Poortwachter vernieuwd. Bekijk hier de presentatie van Henriëtte Sterken over de nieuwe Werkwijzer Poortwachter.

Sectorplan cultuur ‘Duurzaam vooruit’ – 2015

Binnen het sectorplan Cultuur uit de ‘Asschergelden’ is het arbeidsmarktplan Bibliotheken ‘Duurzaam vooruit‘ gericht op het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers en van mobiliteit. De VOB heeft ingezet op loopbaantrajecten en van-werk-naar-werktrajecten.

Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking – jun 2015

BibliotheekWerk (SBW) heeft, op verzoek van het COAOB, een inventarisatie ‘Medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken’ uitgevoerd over hoeveel personen uit de doelgroep van de Participatiewet werkzaam zijn in de branche openbare bibliotheken.

Toolbox Branche in Beweging – mei 2015

De toolbox ‘Branche in Beweging‘  staat boordevol instrumenten die helpen om het gesprek aan te gaan met medewerkers en daadwerkelijk samen stappen te zetten. De toolbox is bedoeld voor alle medewerkers die in de Bibliotheek werkzaam zijn. Hrm’ers en directeuren kunnen de tool organisatiebreed, in een team of op individueel niveau inzetten. De toolbox instrumenten zijn:
 • in samenhang óf los van elkaar te gebruiken;
 • geschikt voor alle bibliotheken;
 • bieden voldoende ruimte voor een eigen invulling.

De toolbox is ontwikkeld door een denktank, samengesteld met deelnemers werkzaam in de bibliotheekbranche:

 1. Animatiefilm
  De animatie is bedoeld om medewerkers binnen de gehele organisatie te verleiden mee op reis te gaan.
 2. Routespel
  Het routespel is een hulpmiddel om op een laagdrempelige manier het gesprek binnen uw eigen organisatie aan te gaan over de ontwikkelingen in de branche, wat dat van een ieder vraagt (ondernemend gedrag) en om te ervaren wat ondernemen is.
 3. De reiskoffers van connectie naar collectie
  De koffers kunt u inzetten als duidelijk is in welke richting de bibliotheek zich wil ontwikkelen (het reisdoel).
 4. Een reischeque
  Om de individuele bijdrage van de medewerker aan de verandering te bespreken met de leidinggevende is er een reischeque gemaakt.
 5. Inspiratie: verhalen uit de praktijk
  Nieuwsgierig hoe andere bibliotheken omgaan met veranderen en medewerkers meenemen op reis? Laat u inspireren en lees de verhalen uit de praktijk.

Still uit animatie In dialoog naar ondernemerschap

Documenten