Ga door naar hoofdcontent
InformatieDigitale zelfredzaamheid

Digitale zelfredzaamheid

De overheid verwijst burgers steeds vaker en nadrukkelijker naar haar digitale loketten. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van huurtoeslag, het doorgeven van een verhuizing of om werk te zoeken. De bibliotheek biedt belangrijke ondersteuning aan de gemeente(n).

Programma Digisterker

Het programma Digisterker ontwikkelt voor de burgers cursussen ‘Werken met de e-overheid’ die op lokale schaal worden gegeven. Hiermee past het programma uitstekend bij de betrokkenheid van bibliotheken om te zorgen voor nieuwe verbindingen tussen de burger en zijn omgeving.

De bibliotheek beschikt immers over de expertise, de faciliteiten en de toegang tot de doelgroep van de cursussen.

Digitale Hulpplein

Het Digitaal Hulpplein is project voor mensen die nog niet zo goed met de computer overweg kunnen.

U kunt als bibliotheek op drie manieren meewerken aan de versterking van het Digitaal Hulpplein door uw bibliotheek aan te melden als:

  • doorverwijzer (doorverwijzen naar cursusaanbod van derden);
  • oefenlocatie (het aanbieden van cursussen);
  • oefenlocatie én doorverwijzer.

Bibliotheken kunnen zich aanmelden bij de KB.

Oefenen.nl

Oefenen.nl is het startpunt voor mensen die interactief aan de slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden. Op deze oefenportal oefenen mensen op een informele manier met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld.

Voor bibliotheken is Oefenen.nl belangrijk voor hun inzet om laaggeletterdheid te bestrijden en voor mediawijsheid. Bekende programma’s die via Oefenen.nl aangeboden worden zijn Klik en Tik, Taalklas.nl en Lees & Schrijf. Sinds 2012 beschikken bibliotheken in Nederland over een licentie op Oefenen.nl van Stichting Expertisecentrum ETV.nl Dit is ingekocht voor onbeperkt gebruik in de bibliotheek via het basispakket e-content. Daarnaast kunnen bibliotheken via Bibliotheek.nl een professioneel account aanvragen voor het volgsysteem.

Digisterker

Digitaal Hulpplein