Digitale zelfredzaamheid

Lees verder

De overheid verwijst burgers steeds vaker en nadrukkelijker naar haar digitale loketten. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van huurtoeslag, het doorgeven van een verhuizing of om werk te zoeken. De bibliotheek biedt belangrijke ondersteuning aan de gemeente(n).

Programma Digisterker

Het programma Digisterker ontwikkelt voor de burgers cursussen ‘Werken met de e-overheid’ die op lokale schaal worden gegeven. Hiermee past het programma uitstekend bij de betrokkenheid van bibliotheken om te zorgen voor nieuwe verbindingen tussen de burger en zijn omgeving.
De bibliotheek beschikt immers over de expertise, de faciliteiten en de toegang tot de doelgroep van de cursussen.

Digitale Hulpplein

Het Digitaal Hulpplein is project voor mensen die nog niet zo goed met de computer overweg kunnen.

U kunt als bibliotheek op drie manieren meewerken aan de versterking van het Digitaal Hulpplein door uw bibliotheek aan te melden als:

  • doorverwijzer (doorverwijzen naar cursusaanbod van derden);
  • oefenlocatie (het aanbieden van cursussen);
  • oefenlocatie én doorverwijzer.

Bibliotheken kunnen zich aanmelden bij de KB (zie rechterkolom).

Oefenen.nl

Oefenen.nl is het startpunt voor mensen die interactief aan de slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden. Op deze oefenportal oefenen mensen op een informele manier met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld.
Voor bibliotheken is Oefenen.nl belangrijk voor hun inzet om laaggeletterdheid te bestrijden en voor mediawijsheid. Bekende programma’s die via Oefenen.nl aangeboden worden zijn Klik en Tik, Taalklas.nl en Lees & Schrijf. Sinds 2012 beschikken bibliotheken in Nederland over een licentie op Oefenen.nl van Stichting Expertisecentrum ETV.nl Dit is ingekocht voor onbeperkt gebruik in de bibliotheek via het basispakket e-content. Daarnaast kunnen bibliotheken via Bibliotheek.nl een professioneel account aanvragen voor het volgsteem.

Digicommissaris

De Digicommissaris Bas Eenhoorn ziet de waarde van openbare bibliotheken. Ook in de digitale communicatie kan de openbare bibliotheek, als grootste publieksvoorziening in Nederland, een grote bijdrage leveren bij het ondersteunen van de overheid bij het bereiken van inwoners. Hij gaat dit zeker meer uitdragen naar zijn gesprekspartners en overheden.
De bibliotheek vervult een rol als het gaat om informeren en bereiken van inwoners. Verder helpt de openbare bibliotheek mensen op weg om digivaardiger te worden.

Digisterker

Ledenbrief ‘Collectief inkopen licenties Digisterker’ – VOB, mrt 2015
– Formulier ‘Deelname aan Digisterker’ – VOB, mrt 2015
Abonnement in het kort – Digisterker
Scenarioberekeningen – Digisterker
– Rekenhulp voor modules – Digisterker