Competenties

Lees verder

De competentie-index voor het bibliotheekveld geeft een eenduidig beeld van de vaardigheden die bibliotheekprofessionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de moderne bibliotheek.

SIOB heeft deze index in 2011 ontwikkeld in nauw overleg met de VOB-commissie Werkgeverszaken en HRM.

Kwalificatiedossier MBO

Het ECABO heeft een kwalificatiedossier ‘MBO; 2014 Bibliotheek profiel(en) opgezet. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toetst binnenkort dit dossier.