vereniging

Commissie Werkgeverschap

Lees verder

De commissie Werkgeverschap binnen de Vereniging van Openbare Bibliotheken houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van werkgeverszaken, arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarktbeleid binnen onze branche.

De commissie werkgeverschap adviseert het bestuur en de werkgeversdelegatie in het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB).

Onderwerpen waar de commissie zich mee gaat bezighouden, zijn onder andere:

  1. hoofdlijnen voor een gezamenlijk te bouwen cao voor bibliotheken en kunsteducatie;
  2. implementatie van een nieuw functiewaarderingssysteem;
  3. strategische personeelsplanning;
  4. en het imago van de bibliotheek als werkgever in een krappere arbeidsmarkt.

Martin Berendse is trekker vanuit het VOB bestuur.

Commissie Werkgeverschap