Netwerkcommissie Marketing

Lees verder

De Netwerkcommissie Marketing en de werkgroepen die hier aan verbonden zijn, houden zich bezig met het positioneren van de bibliotheken en hun activiteiten.

De netwerkcommissie buigt zich over positionering en profilering van het merk de Bibliotheek, b-2-c marketingcampagnes op landelijk niveau en geeft richting aan de landelijke huisstijl.

Het voormalige Merkteam is opgegaan in de Netwerkcommissie. Hierdoor werkt de Netwerkcommissie Marketing nu ook aan het onderhouden, monitoren en uitbouwen van de landelijke huisstijl van het merk ‘de Bibliotheek’.

De mensen, uit het bibliotheeknetwerk, die betrokken zijn bij de activiteiten van de Netwerkcommissie Marketing: