Ga door naar hoofdcontent
InformatieCommissie extern beroep FUWA-systeem OB/KE

Commissie extern beroep FUWA-systeem OB/KE

Er is een Commissie extern beroep FUWA-systeem OB/KE ingesteld door sociale partners. VOB en FNV/CNV hebben fuwa-deskundigen benoemd in deze commissie.

Werknemers kunnen bij de commissie in beroep tegen de vastgestelde functie-indeling als zij zich niet in het resultaat uit de bezwaarfase kunnen vinden. Zij kunnen dit doen door (binnen veertien dagen na in kennisstelling van het resultaat van de bezwaarfase) gemotiveerd een beroepschrift te sturen naar het secretariaat van de commissie via secretariaatcao@debibliotheken.nl.   Schriftelijk indienen van een beroepschrift kan ook naar het secretariaat van de commissie, ondergebracht bij de VOB, Hamburgerstraat 28a, 3512 NS Utrecht.

De gehele procedure voor overleg, bezwaar en beroep FUWA-systeem OB/KE is beschreven in bijlage C van de cao openbare bibliotheken.

Vertegenwoordiging VOB

Namens de VOB neemt Gerrit van Lenthe deel aan de commissie. Gerrit van Lenthe is oud-medewerker van Buitenhek+, de organisatie die samen met Leeuwendaal het Functiehuis OB/KE heeft ontwikkeld.

Vertegenwoordiging FNV en CNV

Namens FNV en CNV neemt Lieuwe de Vries deel aan de commissie. Hij is oud-cursusleider/adviseur bij het KGCA. Het KGCA is een scholingsinstituut voor ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen met een apart platform medezeggenschap voor bibliotheken. 

Secretariaat

De VOB voert het secretariaat van de externe beroepscommissie.