Ga door naar hoofdcontent
InformatieCommissie Digitaal

Commissie Digitaal

Vereniging

De commissie Digitaal binnen de Vereniging van Openbare Bibliotheken houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van informatisering binnen de branche.

Onderwerpen waar de commissie zich mee gaat bezighouden zijn onder andere het:

 1. formuleren van een ‘digitale bibliotheekvisie’;
 2. streven naar een gezamenlijke digitale agenda voor de sector;
 3. doorbreken van terughoudendheid bij het delen van kennis;
 4. ophalen pijnpunten en good practices bij onze leden.

Daarnaast wil de commissie gesprekspartner zijn en de klantrol vervullen richting Koninklijke Bibliotheek (KB).
Albert Kivits (Bibliotheek Eindhoven) is trekker vanuit het VOB bestuur.

Leden van de commissie digitaal

 • Zijn directeur/bestuurder van een lid-organisatie van de VOB of werkzaam als it-specialisten binnen deze lid-organisatie.
 • Hebben affiniteit met en (specialistische) kennis van ict binnen de bibliotheekbranche.
 • Volgen ontwikkelingen rond informatisering en ict actief.
 • Hebben een (strategische) visie op het thema.
 • Denken in branchebelang en staan boven de partijen.
 • Zijn bereid congressen en bijeenkomsten op het gebied van informatisering en ict bij te wonen en deze kennis te delen.
 • Zijn bereid de VOB te vertegenwoordigen op bijeenkomsten inzake informatisering en ict.
 • Streven er naar alle vergaderingen van de commissie ict bij te wonen.

Deelnemers

 • Ruud Yap (OBA) (voorzitter)
 • Albert Kivits (Bibliotheek Eindhoven)
 • Paul Adels (Theek 5)
 • Clinton Feurich (Bibliotheek Haarlemmermeer)
 • Ineke Goedhart (ProBiblio)
 • Bert Hogemans (Bibliotheek Gelderland Zuid)
 • Jan Klerk (Bibliotheek Katwijk)
 • Nina Nannini (NBD Biblion)
 • Bernard Franssen (Rijnbrink)
 • Klaas Gommers (VOB)

Actieagenda Digitaal
In 2019 heeft de commissie Digitaal gewerkt aan de Actieagenda Digitaal over de digitale ambities van de openbare bibliotheken. De commissie heeft daarmee een kader voor de vereniging opgesteld voor gesprekken met onze partners en om de vereniging verder in positie brengen als gesprekspartner over zaken die betrekking hebben op informatisering en digitalisering.
Ga naar document

Vraag of opmerking?
Neem contact op met Klaas Gravesteijn van de VOB.
Stuur een mail