Ga door naar hoofdcontent
InformatieDiversiteit & inclusie

Diversiteit & inclusie

Diversiteit en inclusie op de werkvloer heeft grote voordelen. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten leiden tot beter inspelen op de behoeften van de doelgroepen, een beter resultaat, meer creativiteit en innovatie, probleemoplossend vermogen, betere besluitvorming en een beter imago. Bovendien maken diverse en inclusieve organisaties optimaal gebruik van de arbeidsmarkt. Zij boren talent aan dat afkomstig is uit alle hoeken van de samenleving en bewust kiest voor organisaties waar alle werknemers zich welkom en comfortabel voelen. Werknemers van dergelijke organisaties zijn over het algemeen tevredener en loyaler. Werkgevers zijn aantrekkelijker voor potentiële en huidige werknemers.

Diversiteit kan overigens niet zonder voldoende aandacht voor inclusie. In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, arbeidsomvang, geslacht, gender, seksuele oriëntatie, herkomst, culturele en religieuze achtergrond, gezondheid en eventuele arbeidsbeperking. Alle werknemers worden gerespecteerd en iedereen kan zichzelf zijn. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten.

Stichting BibliotheekWerk (SBW)  ondersteunt bibliotheken bij het thema diversiteit en inclusie. Dit doen ze met workshops, webinars, onderzoeken en andere activiteiten die zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande activiteiten in de bibliotheekbranche.

– Het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie (D&I) op de werkplek is essentieel voor het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving waarin alle werknemers zich gewaardeerd en gehoord voelen. Hoe je dat doet? Bekijk deze 20 activiteiten om diversiteit, gelijkheid en inclusie (D&I) op de werkplek aan te moedigen of laat je inspireren door deze voorbeelden m.b.t. diversity day die ook goed toepasbaar zijn op andere momenten. –

Cao openbare bibliotheken

Cao-partijen streven naar (meer) diversiteit en inclusie in openbare bibliotheken. Zij gaan onderzoeken hoe de collectieve arbeidsvoorwaarden dit kunnen stimuleren en faciliteren. Ook wordt de tekst van de cao waar mogelijk inclusiever geformuleerd.

Code Diversiteit & inclusie

De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector. De code is zelfregulerend opgesteld, met als doel de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving in de sector te representeren. Het is noodzaak dat de sector gelijkwaardig toegankelijk en aantrekkelijk is voor iedereen, waarbij iedereen wordt gewaardeerd en gerespecteerd en zich gehoord en thuis voelt. De code biedt de culturele en creatieve sector handvatten om inclusie structureel te bevorderen.

Hoe werkt de Code Diversiteit & Inclusie?

De code richt zich specifiek op werkenden in de culturele en creatieve sector, en bestaat uit een vijftal principes die zijn uitgewerkt in een stappenplan. De code wordt toegepast door de stappen uit te voeren. Het is daarmee geen afvinklijst. Gedrag, inclusief denken en handelen, bepaalt de werking en de kracht van de code.

Stage Cultuur Inclusief

Op Stage Cultuur Inclusief (SCI) kun je als culturele instelling geheel gratis vacatures voor mbo, hbo en wo stage- en werkervaringsplekken plaatsen. SCI wil stage- en werkervaringsplekken in de cultuursector, diverser en inclusiever invullen en richt zich daarbij op jongeren uit het mbo, hbo en wo die in het kader van hun opleiding of net afgeronde studie op zoek zijn naar een stage van minimaal 3 maanden in de culturele en creatieve sector. Het vormt een onderdeel van het beleid van de Rijkscultuurfondsen om een inclusieve cultuursector te creëren met gelijke kansen voor iedereen.

Bij de invulling van het begrip diversiteit wordt aangesloten bij de Code Diversiteit & Inclusie. Stage Cultuur Inclusief is een initiatief van de Rijkscultuurfondsen, met extra middelen van het Ministerie OCW.