Ga door naar hoofdcontent
InformatieCode Diversiteit & Inclusie

Code Diversiteit & Inclusie

De nieuwe Code Diversiteit & Inclusie is er om de culturele en creatieve industrie meer inclusief te maken. Zo maken we ruimte voor nieuwe beelden en verhalen.

De Code Diversiteit & Inclusie biedt de culturele en creatieve sector handvatten om inclusie structureel te bevorderen.

Wat is de Code Diversiteit & Inclusie?

De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector. De code is zelfregulerend opgesteld, met als doel de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving in de sector te representeren. Het is noodzaak dat de sector gelijkwaardig toegankelijk en aantrekkelijk is voor iedereen, waarbij iedereen wordt gewaardeerd en gerespecteerd en zich gehoord en thuis voelt.

Wat is er veranderd aan de Code?

De Code Diversiteit & Inclusie vervangt de Code Culturele Diversiteit. Het perspectief van de code is verbreed van culturele diversiteit naar diversiteit & inclusie. In dit nieuwe perspectief is, naast culturele diversiteit, ook oog voor andere vormen van verschil. De code erkent dat de unieke identiteit van ieder mens tegelijkertijd langs verschillende lijnen wordt gevormd.

Hoe werkt de Code Diversiteit & Inclusie?

De code richt zich specifiek op werkenden in de culturele en creatieve sector, en bestaat uit een vijftal principes die zijn uitgewerkt in een stappenplan. De code wordt toegepast door de stappen uit te voeren. Het is daarmee geen afvinklijst. Gedrag, inclusief denken en handelen, bepaalt de werking en de kracht van de code.

Over de Code Diversiteit & Inclusie

De Code Diversiteit & Inclusie, onderdeel van een breder Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief, is geschreven in opdracht van de Federatie Cultuur. De penvoering van het Actieplan wordt per 2020 overgenomen door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie & Amateurkunst (LKCA).

Code
Bekijk de Code Diversiteit & Inclusie
Download

Wil je meer weten?
Bekijk hier het stappenplan uit de Code Diversiteit & Inclusie:
Aan de slag