Certificering bibliotheekwerk

Lees verder

Bibliotheken met het bibliotheekcertificaat bieden een constante kwaliteit van producten en dienstverlening aan hun klanten. Het maakt zichtbaar dat de bibliotheek aan de landelijke normen voldoet.

Certificering bibliotheekwerk

Sinds 2018 voert Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) de certificering uit.

Certificeringskader 2018 -2022

Ronald Giphart had in 2018 de eer om het gemeenschappelijke certificeringskader ‘Kwaliteit in Beeld’ officieel te lanceren.

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven doen mee aan dit nieuwe certificeringskader. Daarmee is Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) officieel overgegaan in de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).