Ga door naar hoofdcontent
InformatieCertificering bibliotheekwerk

Certificering bibliotheekwerk

Bibliotheken met het bibliotheekcertificaat bieden een gecontroleerde kwaliteit van producten en dienstverlening aan hun klanten. Het maakt zichtbaar dat de bibliotheek aan de landelijke normen voldoet.

Sinds 2018 voert Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) de certificering uit.

Certificeringskader 2023-2026

Eind 2022 hebben Cultuurconnectie, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het nieuwe certificeringskader ‘Kwaliteit in Beeld II’ formeel vastgesteld. Dat betekent dat CBCT de leden van Cultuurconnectie en VOB in de periode 2023-2026 op basis van dit kader op hun kwaliteit toetst.

Het nieuwe kader ‘Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal‘ is de opvolger van de Kwaliteit in Beeld-versie die CBCT in de periode 2018 en 2022 heeft uitgevoerd. Een werkgroep met vertegenwoordigers van VOB, Cultuurconnectie, VNG, Stichting Lezen en CBCT heeft in de zomer en het najaar van 2022 het bestaande kader geactualiseerd. In oktober zijn vervolgens verschillende landelijke informatiebijeenkomsten gehouden, op basis waarvan het concept werd aangevuld en verbeterd.

Meer informatie?

Neem contact op met Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).
Contact met CBCT