Cao’s SBW en PAWW

Lees verder

Cao Stichting BibliotheekWerk

Cao SBW

De cao SBW 2022 – 2023 is vastgesteld en deze cao-tekst is hier te vinden. De looptijd van de cao SBW is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

De VOB heeft een overzicht met veelgestelde vragen (faq) over de cao SBW 2022 – 2023 gemaakt.

Bijdrage werkgever

De werkgeversbijdrage is vastgesteld op 0,2% van de totale bruto loonsom. De peildata zijn 1 januari 2022 respectievelijk 1 januari 2023.

KVO

Cao-partijen hebben de cao SBW 2022-2023 aangemeld. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzond de kennisgeving van ontvangst (kvo) op 24 februari 2022. De cao SBW 2022-2023 is op 25 februari 2022 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 in werking getreden.

Cao PAWW

Download de verzamel-cao Private aanvulling WW en WGA (verzamel-cao PAWW 2018-2022).

De VOB heeft een overzicht met veelgestelde vragen (faq) over de verzamel-cao private PAWW gemaakt. Verder is er meer informatie te vinden op SPAWW.nl.

Eventuele verlenging PAWW

Tijdens de VOB-ledenvergadering op 29 maart 2022 staat onder meer op de agenda de besluitvorming over een eventuele verlenging van deelname door VOB, FNV en CNV aan de verzamel-cao Private aanvulling WW en WGA (cao-PAWW).
Een eventuele voortzetting van deelname aan de cao PAWW ziet op de periode van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2027.