Cao Openbare Bibliotheken

Lees verder

In de cao Openbare Bibliotheken staan allerlei arbeidsvoorwaarden die gelden voor de branche Openbare Bibliotheken.

De looptijd van de cao is van 15 juni 2015 tot en met 30 juni 2019. De cao is stilzwijgend verlengd tot maximaal 30 juni 2020. De werkgever is verplicht de cao digitaal aan te bieden aan werknemers conform artikel 57, cao OB 2015-2019.

Cao openbare bibliotheken

De meest recente versie per 1-7-2019

Salaristabel 2019

Tussentijdse wijzigingen

Inmiddels is de cao meerdere malen tussentijds gewijzigd (in 2016, 2017, 2018 en 2019). Omdat het slechts om een aantal wijzigingen gaat, is er geen nieuw cao-boekje gedrukt. Een overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2017 én 2018 is als pdf uit te printen en kan als insteekblad in het cao-boekje uit 2015 worden gestopt.

Instellingen die voorzieningen voor openbaar bibliotheekwerk in stand houden als instellingen die (nagenoeg) geheel ten behoeve van deze groep werken, dienen de cao volgen. Door de algemeen verbindendverklaring geldt dit vanaf 10 juli 2014. Ook als de instelling géén lid is van de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

Boekje

NBD Biblion heeft in 2015 een tekstuitgave uitgebracht van de cao Openbare Bibliotheken 2015-2019. Het cao-boekje is een tekstuitgave van de cao Openbare Bibliotheken 2015. Bestel het cao-boekje voor 9 euro (incl. btw) bij NBD Biblion.