Cao Openbare Bibliotheken

Lees verder

In de cao Openbare Bibliotheken staan allerlei arbeidsvoorwaarden die gelden voor de branche Openbare Bibliotheken.

Akkoord cao OB/KE

Er is een akkoord gesloten op  8 juli 2020 voor een nieuwe gezamenlijke cao OB/KE. In het akkoord zijn de afspraken op hoofdlijnen opgenomen.
Deze afspraken worden verder uitgewerkt in de tekst van de cao OB/KE. Een aantal afspraken zijn al voldoende duidelijk om nu al toegepast te kunnen worden. Deze afspraken zijn toegelicht in de nieuwsbrief van de VOB.

Gebruikelijk is dat in de individuele arbeidsovereenkomsten in de bibliotheekbranche een bepaling is opgenomen dat de cao Openbare Bibliotheken van toepassing is, zoals die nu luidt, respectievelijk gedurende deze arbeidsovereenkomst zal gaan luiden.

De looptijd van de cao is van 15 juni 2015 tot en met 30 juni 2019. De cao is stilzwijgend verlengd tot maximaal 30 juni 2020. De nieuwe cao is geldig vanaf 1 juli 2020.  De bureaus van de VOB en Cultuurconnectie schrijven de komende tijd aan nieuwe cao-teksten die daarna door cao-partijen nog vastgesteld moeten worden. Zolang de teksten van de opvolgende cao OB/KE nog niet gereed en ondertekend zijn én voor zover het cao-akkoord geen uitsluitsel geeft, adviseren wij voorlopig de cao OB te blijven toepassen zoals die gold 30 juni 2020.

De werkgever is verplicht de cao digitaal aan te bieden aan werknemers conform artikel 57, cao OB 2015-2019.

Bekijk hier de aanpassingen cao openbare bibliotheken en hier ons cao-akkoord.

Salaristabel 2021

Bekijk hier de salaristabel 2021 per 01-01-2021.

Cao openbare bibliotheken

De meest recente versie per 1-7-2019, verlengd tot 01-07-2020.

Salaristabel 2020

Bekijk hier de salaristabel 2020.

Tussentijdse wijzigingen

Inmiddels is de cao meerdere malen tussentijds gewijzigd (in 2016, 2017, 2018 en 2019). Omdat het slechts om een aantal wijzigingen gaat, is er geen nieuw cao-boekje gedrukt. Een overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2017 én 2018 is als pdf uit te printen en kan als insteekblad in het cao-boekje uit 2015 worden gestopt.

Instellingen die voorzieningen voor openbaar bibliotheekwerk in stand houden als instellingen die (nagenoeg) geheel ten behoeve van deze groep werken, dienen de cao volgen. Door de algemeen verbindendverklaring geldt dit vanaf 10 juli 2014. Ook als de instelling géén lid is van de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

Boekje

NBD Biblion heeft in 2015 een tekstuitgave uitgebracht van de cao Openbare Bibliotheken 2015-2019. Het cao-boekje is een tekstuitgave van de cao Openbare Bibliotheken 2015. Bestel het cao-boekje voor 9 euro (incl. btw) bij NBD Biblion.