Campagnes leesbevordering

Lees verder

Het CPNB organiseert leescampagnes waaraan de bibliotheken meedoen.

De VOB is heeft weer een  convenant afgesloten met CPNB voor de periode 2016-2018 waardoor bibliotheken mee kunnen blijven doen.

Boekenweek in bibliotheek

De Boekenweek vindt elk jaar plaats in maart. De Openbare Bibliotheken grijpen dit evenement jaarlijks aan om u de mooiste boeken te presenteren die zij in huis hebben. Ook organiseren bibliotheken door het hele land heen veel activiteiten.

Spannende Boekenweken

Elke jaar in juni zijn het de Spannende Boeken Weken.

Kinderboekenweek

In oktober vindt de Kinderboekenweek plaats. Tijdens het tien dagen durende evenement zijn er in het hele land allerlei activiteiten rond het kinderboek. Op grote schaal haken bibliotheken, het onderwijs, boekhandels en culturele centra hierop in.

Nederland Leest

Tijdens dit jaarlijkse evenement in de maand november staat niet één boek meer centraal maar één thema waarover mensen in de bibliotheek met elkaar in gesprek gaan. Het uitgangspunt is de bibliotheek als centrum van ontmoeting en debat.

De leesbevorderingscampagne Nederland Leest is voor het eerst gehouden in 2006. Samen met het Campagneteam van de VOB heeft de CPNB in 2016 gewerkt aan een vernieuwd concept.

Nog meer campagnes

Naast deze campagnes organiseert de CPNB nog veel meer campagnes waar bibliotheken voor uitgenodigd worden om mee te doen.

De bibliotheken kunnen gebruik maken van alle campagnes van de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

In 2001 zijn de openbare bibliotheken toegetreden tot de CPNB. De campagnes Nederland Leest en Nationale Voorleesdagen zijn speciaal gericht op de bibliotheken.

Partners CPNB

De VOB is één van de drie partners, naast Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) en de Groep Algemene Uitgevers (GAU) die eens in de drie jaar een convenant sluiten. De drie partners leveren bestuursleden aan het CPNB.

VOB verlengt convenant met CPNB – sept 2015

Het VOB bestuur heeft in september 2015 het convenant met CPNB getekend op basis van het advies van de commissie Marketing. Dat betekent dat in de periode 2016 -2018 de bibliotheken weer verzekerd zijn van deelname aan campagnes.

Campagnereglement CPNB aangepast – jan 2015

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) heeft haar campagnereglement aangepast naar aanleiding van signalen van de VOB.

Campagnereglement

De VOB heeft met de CPNB een convenant afgesloten waarin geregeld is dat openbare bibliotheken aan deze campagnes meedoen. Daarvoor betaalt de bibliotheekbranche aan de CPNB jaarlijks een bijdrage van ruim 400.000 euro, die de VOB via haar contributie incasseert.
In het aangepaste campagnereglement is nu vastgelegd dat alleen leden van de VOB aan de campagnes mogen meedoen. Deze aanpassing was nodig, omdat er een nieuwe markt is ontstaan van aanbieders van bibliotheekfuncties. Deze partijen zijn niet lid van de VOB en betalen dus niet mee aan het convenant.

Bestuur CPNB

  • Erna Staal (Bibliotheek Gouda) – VOB, voorzitter
  • Maaike le Noble (Meulenhoff Boekerij) – vice-voorzitter
  • Annet Scheermeijer (bol.com) – penningmeester
  • Erno de Groot (Bibliotheek Eemland)  – VOB
  • Margreet Plukker (Boekhandel Plukker)
  • Martine Schaap (Ploegsma Uitgevers)