Ga door naar hoofdcontent
InformatieBtw over impulsbedragen

Btw over impulsbedragen

Bibliotheken die in het kader van het Masterplan Basisvaardigheden impulsbedragen ontvangen hoeven daarover geen btw af te dragen. Dat stelt een gezaghebbende fiscalist die op verzoek VOB naar de impulsregeling gekeken heeft. De impulsbedragen vallen, aldus de fiscalist, buiten de btw-heffing omdat deze worden gefinancierd uit belastinggeld én omdat de doelen van het Masterplan Basisvaardigheden in het algemeen belang liggen, namelijk om kinderen en jongeren te stimuleren meer te lezen.

Doelen in algemeen belang

Btw-heffing is alleen aan de orde als prestaties worden verricht, gericht op verbruik bij een individualiseerbare afnemer en waarvoor een vergoeding wordt ontvangen die in rechtstreeks verband staat tot de handeling. Met de activiteiten die gefinancierd worden uit deze impulsregeling worden grote groepen kinderen en jongeren bereikt. Dat zijn geen individualiseerbare afnemers. Daarnaast staan de bedragen per bibliotheek c.q. school ook niet in rechtstreeks verband met enige aan de kinderen of jongeren verrichte prestaties.

Verdeling van de impulsbedragen

Het totale bedrag van € 12,9 miljoen van het Ministerie van OCW wordt, via Stichting Lezen, verdeelt onder verschillende provincies, regio’s en uiteindelijk de bibliotheken. Om te zorgen dat het geld op de juiste plek komt en op het juiste niveau de juiste dingen gebeuren, heeft Stichting Lezen deze centrale rol bij de verdeling gekregen. Via de POI’s (provinciale ondersteuningsinstellingen) wordt aan de bibliotheken en scholen een bedrag toegekend. Hiermee kunnen scholen aansluiten op het project De Bibliotheek op school (dBos) om daarmee kinderen en jongeren te bereiken. Stichting Lezen, de POI’s en bibliotheken hebben zelf geen financiële voordelen uit de regeling waardoor zij aangemerkt kunnen worden als verbruikers van diensten. De verdeling van verschillende rollen is er juist om de financiële en ook verdere randvoorwaarden te scheppen om het algemeen nut te dienen.