Bibliotheken in sociale domein

Lees verder

Hoe kunnen mensen met een taalachterstand en/of met weinig digitale vaardigheden ondersteund worden?

Bibliotheken zijn nog steeds de laagdrempelige plek waar iedereen komt. Voormalig minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zei het al in de ‘Monitor Bibliotheekwet 2015‘: “De openbare bibliotheek is een publieke voorziening die gebruikt wordt door alle bevolkingsgroepen. Dat is een belangrijke waarde in een tijd waarin de sociale cohesie onder druk staat.”

SeniorWeb, Vereniging van Openbare Bibliotheken en KB bundelen krachten om ouderen digitaal vaardig te maken – dec 2017

Op 13 december ondertekenden SeniorWeb, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) een overeenkomst, voor de duur van een jaar, om samen te werken aan het vergroten van digitale vaardigheden en digitale participatie van ouderen. Bekijk het persbericht en de samenwerkingsovereenkomst.

Een miljoen mensen in Nederland zijn digibeet. Het op 12 november verschenen rapport ‘De sociale staat van Nederland 2017‘ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) benoemt de groep ‘voor wie het moeilijk of onmogelijk is om met internet om te gaan, e-mails te versturen, of anderszins te communiceren via sociale media’.

Slotbijeenkomst Living Labs – mrt 2017

Afgelopen zes maanden werkten openbare bibliotheken, UWV en Stichting Lezen & Schrijven intensief samen in zogenaamde living labs. In deze living labs werden de krachten gebundeld om mensen op de arbeidsmarkt betere kansen te geven. want, alles begint met taal. De drie organisaties deelden de opbrengsten met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op de slotbijeenkomst van 29 maart.
Staatssecretaris Klijnsma was erbij om de resultaten in ontvangst te nemen. Ze vindt dit belangrijk: “Ik ben een grote fan van de bibliotheek en van Lezen & Schrijven omdat die allebei heel goed werk doen. Ik weet dat als je niet goed kunt lezen en schrijven, je de boot mist.”

Kijk naar de foto’s slotbijeenkomst Living Labs van 29 maart 2017.

Living Labs – febr 2016

In zeven arbeidsmarktregio’s van het UWV met ruim 20 openbare bibliotheken werd, met hulp van zes consulenten van St. Lezen & Schrijven, gewerkt aan het versterken van de positie van mensen op de arbeidsmarkt. Daaruit blijkt dat het veelal gaat om het versterken van basisvaardigheden. En dan is de taal het eerste waar het om draait. De 7 arbeidsmarktregio’s zijn de Drechtsteden, Noord-Limburg, Flevoland, Midden-Utrecht, Groningen, Midden-Brabant en de Achterhoek.

Samenwerking VOB, UWV en Stichting Lezen en Schrijven – jun 2016

Vrijdag 3 juni 2016 tekenden UWV WERKbedrijf, VOB en Stichting Lezen en Schrijven een samenwerkingsovereenkomst.
Het doel van de samenwerking is om gezamenlijk via pilotprogramma’s in vijf arbeidsmarktregio’s te verkennen hoe UWV en de openbare bibliotheken elkaar kunnen versterken. Om laaggeletterden en niet-digivaardigen beter toe te rusten voor het zoeken van werk en het deelnemen in het arbeidsproces.