maatregelen coronavirus

Bibliotheken en het coronavirus (COVID-19)

Lees verder

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers. De VOB en zijn leden volgen de onderstaande maatregelen. Bibliotheken mogen weer open vanaf 11 mei, maar wel met beperkte dienstverlening.

Bibliotheken weer open vanaf 11 mei, wel beperkte dienstverlening

De bibliotheken mogen weer open! Dat hoorden we premier Rutte tijdens de persconferentie van 6 mei zeggen. Natuurlijk is niet alles meteen weer zoals het was. We hebben te maken met strenge hygiëne en met afstandseisen in het belang van gezondheid van onze bezoekers én die van alle medewerkers van de bibliotheek. Deze eisen gelden voor alle bibliotheken in heel Nederland.

Voor nu gaat het om de volgende functies:

  1. lenen en inleveren van materialen;
  2. exclusieve openstelling voor individuele kinderen van minimaal 4 t/m maximaal 12 jaar;
  3. gebruik van computers en werkplekken;
  4. activiteiten met groepen tot 10 personen.

Bij elke functie hoort een protocol dat je in acht moet nemen, klik hiervoor op de afzonderlijke functies. Jammer genoeg moeten voorlopig overal faciliteiten zoals de leestafel, de koffiehoek en de toiletten gesloten blijven.

Er is een checklist ‘openstelling bibliotheekvestigingen’ beschikbaar. Hierin staat waar je aan moet denken bij openstelling voor 1 of meerdere functies. Deze checklist is opgesteld door Rijnbrink op verzoek van en samen met bibliotheken in Overijssel en Gelderland.

Ook de toolkit ‘Weer open’ is beschikbaar met de posters ‘Welkom in de bibliotheek, maatregelen tegen coronavirus’. Regelmatig vinden er updates van communicatiemiddelen plaats.

Voor antwoorden op de meest gestelde vragen kan deze FAQ geraadpleegd worden.

De afgelopen weken zijn er een serie interviews met als thema ‘Vooruitblikkende bibliotheken tijdens de coronacrisis’ geplaatst. Hier is een aparte pagina op onze website voor ingericht.

Lokale situatie

Overleg met je gemeente(n), GGD, veiligheidsregio en andere organisaties wat er bij jouw bibliotheek mogelijk is binnen de voorschriften, en welke maatregelen je moeten treffen. Dat verschilt per vestiging: niet overal is hetzelfde mogelijk.

De anderhalve meter bibliotheek

Wat mag er nou straks wel en niet in de bibliotheken? Om te beginnen MAG je vestigingen beperkt open gaan stellen voor een aantal functies vanaf maandag 11 mei. Later mag ook, want je moet als organisatie kunnen voldoen aan de maatregelen ter voorkoming van het coronavirus; de veiligheid van je bezoekers en medewerkers staat voorop.

Voorgaande maatregelen:

Op dinsdag 21 april was er opnieuw een persconferentie. Helaas blijven de bibliotheken ook na 28 april dicht.

Dat werd duidelijk op de persconferentie over de verlenging van maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus (COVID-19) door het kabinet. De aandacht gaat nu uit naar de gedeeltelijke hervatting van het onderwijs.

Op zondag 15 maart 2020 kwam het kabinet met  aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport. De VOB heeft dinsdag 24 maart contact gehad met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de aangescherpte maatregelen geen evenementen tot 1 juni. De sluiting van de bibliotheken blijft tot nader order gehandhaafd tot en met 6 april. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de ontwikkelingen.

Op donderdag 12 maart kwam het kabinet met nieuwe maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Meeste gestelde vragen bezoekers en leden

Ga naar bibliotheek.nl en bekijk daar ‘Vragen over de Bibliotheek en corona‘. Bij je eigen bibliotheek kun je vinden hoe ze omgaan met inleveren van materiaal,  geen (of wel) boetes, verlengingen, reserveren en gekochte kaartjes voor activiteiten en evenementen.

Bibliotheek online

Kun je de deur niet uit? Speciaal voor iedereen die thuis moet blijven, ga naar de Bibliotheek online nu met extra luisterboeken! Ook vind je daar e-books en andere interessante informatie ook wel digitale bronnen genoemd. Bekijk in het bericht ‘Bibliotheek online wel open, wees welkom!‘ wat je daar kunt vinden.

Specifieke branche-informatie

De VOB volgt als branchevereniging de algemene richtlijnen van het RIVM. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen.