maatregelen coronavirus

Bibliotheken en het coronavirus (COVID-19)

Lees verder

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers. De VOB en zijn leden volgen de onderstaande maatregelen.


Aanpassing protocol met ingang van 1 juli

Het protocol ‘Openstelling bibliotheken m.i.v. 1 juli 2020’ is aangepast naar aanleiding van de persconferentie van de minister-president op 24 juni. De nieuwe tekst wordt van kracht op 1 juli 12:00 uur. Tot die tijd is versie ‘Openstelling bibliotheken m.i.v. 1 juni 2020’ nog van kracht. De tekst is besproken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het uitgangspunt is wederom geweest om de invulling van de verantwoordelijkheid voor de naleving van de algemene richtlijnen zoveel mogelijk te laten bij de bibliotheken. Er is ook een toelichting op het protocol beschikbaar.

Aanpassingen protocollen met ingang van 1 juni

De mogelijkheden voor bibliotheken worden met ingang van 1 juni 12.00 uur verruimd. Bibliotheken mogen groepen tot 30 personen ontvangen, de horeca en de toiletten mogen weer open.

Het protocol ‘Openstelling bibliotheken m.i.v. 1 juni 2020’ vervangt drie protocollen die tot 1 juni 11.59 uur van kracht waren:

  1. lenen en inleveren van materialen;
  2. gebruik van computers en werkplekken;
  3. activiteiten met groepen tot 10 personen.

Het protocol voor ‘Ontvangst van kinderen van 4 t/m 12 jaar’ blijft ongewijzigd en blijft ook van kracht ná 1 juni.

We hebben dus drie protocollen samengevoegd tot één. Op grond van de inventarisatie van knelpunten en de vele vragen die bij ons binnenkwamen, hebben we bovendien gekeken of de teksten te verduidelijken en te vereenvoudigen waren, zonder daarbij te tornen aan de veiligheids- en hygiënemaatregelen.

Er is een checklist ‘openstelling bibliotheekvestigingen’ beschikbaar. Hierin staat waar je aan moet denken bij openstelling voor 1 of meerdere functies. Deze checklist is opgesteld door Rijnbrink op verzoek van en samen met bibliotheken in Overijssel en Gelderland.

Ook de toolkit ‘Weer open’ is beschikbaar met de posters ‘Welkom in de bibliotheek, maatregelen tegen coronavirus’. Regelmatig vinden er updates van communicatiemiddelen plaats.

Voor antwoorden op de meest gestelde vragen kan deze FAQ geraadpleegd worden.

De afgelopen weken zijn er een serie interviews met als thema ‘Vooruitblikkende bibliotheken tijdens de coronacrisis’ geplaatst. Hier is een aparte pagina op onze website voor ingericht.

Lokale situatie

Overleg met je gemeente(n), GGD, veiligheidsregio en andere organisaties wat er bij jouw bibliotheek mogelijk is binnen de voorschriften, en welke maatregelen je moeten treffen. Dat verschilt per vestiging: niet overal is hetzelfde mogelijk.

De anderhalve meter bibliotheek

Wat mag er nou straks wel en niet in de bibliotheken? Om te beginnen MAG je vestigingen beperkt open gaan stellen voor een aantal functies vanaf maandag 11 mei. Later mag ook, want je moet als organisatie kunnen voldoen aan de maatregelen ter voorkoming van het coronavirus; de veiligheid van je bezoekers en medewerkers staat voorop.

Voorgaande maatregelen:

De bibliotheken mogen vanaf 11 mei, met beperkte dienstverlening, weer open! Dat hoorden we premier Rutte tijdens de persconferentie van 6 mei zeggen. Natuurlijk is niet alles meteen weer zoals het was. We hebben te maken met strenge hygiëne en met afstandseisen in het belang van gezondheid van onze bezoekers én die van alle medewerkers van de bibliotheek. Deze eisen gelden voor alle bibliotheken in heel Nederland.
Jammer genoeg moeten voorlopig overal faciliteiten zoals de leestafel, de koffiehoek en de toiletten gesloten blijven.

Op dinsdag 21 april was er opnieuw een persconferentie. Helaas blijven de bibliotheken ook na 28 april dicht.

Dat werd duidelijk op de persconferentie over de verlenging van maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus (COVID-19) door het kabinet. De aandacht gaat nu uit naar de gedeeltelijke hervatting van het onderwijs.

Op zondag 15 maart 2020 kwam het kabinet met  aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport. De VOB heeft dinsdag 24 maart contact gehad met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de aangescherpte maatregelen geen evenementen tot 1 juni. De sluiting van de bibliotheken blijft tot nader order gehandhaafd tot en met 6 april. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de ontwikkelingen.

Op donderdag 12 maart kwam het kabinet met nieuwe maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Meeste gestelde vragen bezoekers en leden

Ga naar bibliotheek.nl en bekijk daar ‘Vragen over de Bibliotheek en corona‘. Bij je eigen bibliotheek kun je vinden hoe ze omgaan met inleveren van materiaal,  geen (of wel) boetes, verlengingen, reserveren en gekochte kaartjes voor activiteiten en evenementen.

Bibliotheek online

Kun je de deur niet uit? Speciaal voor iedereen die thuis moet blijven, ga naar de Bibliotheek online nu met extra luisterboeken! Ook vind je daar e-books en andere interessante informatie ook wel digitale bronnen genoemd. Bekijk in het bericht ‘Bibliotheek online wel open, wees welkom!‘ wat je daar kunt vinden.

Specifieke branche-informatie

De VOB volgt als branchevereniging de algemene richtlijnen van het RIVM. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen.