Maatregelen

Coronaplan openbare bibliotheken

Lees verder

Hoe reageren de bibliotheken als er een nieuwe coronagolf komt?

Met enkele protocollen voor de bibliotheken verwachten wij de tweede helft van 2022 weer een goede bijdrage te geven aan het bestrijden van corona en toch de nodige diensten te verlenen.

In het bijgaande overzicht is visueel samengevat welke aanpak wij voorstaan.

Wij bevinden ons in fase donkergroen, de preventieve fase waarin wij volledig open kunnen zijn, de basisadviezen hygiëne en gezondheid opvolgen en zorgdragen voor goede ventilatie. (laatste update 18-7-2022)

Plan corona Openbare Bibliotheken (d.d. 14 juli 2022)

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Geschiedenis coronamaatregelen

Lees hier de maatregelen die de openbare bibliotheken troffen tijdens de coronagolf van eind 2021 / begin 2022.