Maatregelen

Bibliotheken en coronamaatregelen

Lees verder

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers.

Coronamaatregelen vanaf 15 december 2020

Tijdens de persconferentie van 14 december 2020 heeft minister-president Rutte aangekondigd dat ook bibliotheken hun deuren moeten sluiten tot en met dinsdag 19 januari 2021,

Maar wat mag er wel? Op de site van de Rijksoverheid staat daarover: ‘bibliotheken mogen open blijven voor het afhalen en brengen van gereserveerde boeken en voor activiteiten voor kwetsbare groepen zoals georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding‘.

Afhaalbibliotheek
Een afhaalbibliotheek is dus toegestaan. Voor de wijze waarop die kan worden ingericht, verwijzen we naar de afspraken die bibliotheken daar in het recente verleden over hebben gemaakt met hun veiligheidsregio.
Er is geen reden om daar nu van af te wijken.

Activiteiten voor kwetsbare groepen
Wat er precies per bibliotheek mogelijk is, is niet omschreven. Er zijn immers grote lokale verschillen. Overleg hierover met de eigen veiligheidsregio is van het grootste belang.

Mondkapjes
Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een mondkapje te dragen op openbare plekken. Ook op werkplekken in de openbare ruimte, dus daar waar het publiek komt om materialen af te halen en daar waar de kwetsbare groepen ontvangen worden.

Meer informatie via www.rijksoverheid.nl

Medewerkers en vrijwilligers

De VOB adviseert het volgende voor mensen die aan het werk zijn: medewerkers en vrijwilligers dragen in de bibliotheek een mondkapje. Als medewerkers zittend werk doen in de publieksruimte, helpt het als voorbeeldfunctie. Er zijn een aantal uitzonderingen te bedenken:

  • Zijn er betaalde medewerkers die geen mondkapje kunnen dragen? Dan overleggen ze een medische verklaring (via huisarts of arbo-arts) en met die verklaring verrichten ze, bij voorkeur en indien mogelijk, back-office werkzaamheden.
  • Dit geldt ook voor vrijwilligers die geen mondkapje kunnen dragen; ze kunnen zonder mondkapje, back-office taken verrichten of buiten openingsuren.
  • Vrijwilligers doen géén front-office taken als zij geen mondkapje kunnen dragen.

Ga met frontoffice medewerkers die geen mondkapje kunnen dragen en voor wie geen back office werkzaamheden beschikbaar zijn in gesprek over alternatieven. De mogelijkheid bestaat om de medewerker zonder mondkapje in de bibliotheek in te zetten, maar dat levert mogelijk lastige gesprekken op met bezoekers die niet doorzien waarom niet iedereen een mondkapje draagt. Lees meer over de mondkapjesplicht op Rijksoverheid.nl.

Bezoekers

Bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen. Dus ook daar waar bezoekers komen om materialen af te halen of terug te brengen en daar waar de kwetsbare groepen ontvangen worden.