Maatregelen

Bibliotheken en coronamaatregelen

Lees verder

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers.

Door de sluiting van bibliotheken werd in onze samenleving beter zichtbaar welke belangrijke rol bibliotheken in het leven van mensen speelt: bibliotheken zijn de motor van een vaardige samenleving!
Ook in de politiek en media is daar veel aandacht aan besteed.

Coronamaatregelen vanaf 13 november 2021

Op vrijdag 12 november zijn tijdens de persconferentie door het kabinet extra coronamaatregelen aangekondigd. Deze hebben ook gevolgen voor bibliotheken. Per 13 november 2021 om 19.00 uur tot 4 december zijn de volgende wijzigingen van kracht:

  • Bezoekers en personeel moeten in alle gevallen 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar.
  • Het dringende thuiswerkadvies wordt aangescherpt tot: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
  • De sluitingstijd voor  horeca is bepaald op 20.00 uur, voor evenementen op 18.00 uur en voor zaalverhuur op 18.00 uur.

De maatregelen zijn verwerkt in het met het ministerie van OCW afgestemde protocol 7 ‘Openstelling bibliotheken’ en ‘Toelichting op protocol 7’ daarop.

 

We roepen op om de maatregelen extra zorgvuldig na te blijven leven:

  • testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent;
  • bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn;
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen;
  • schud geen handen;
  • was vaak en goed je handen en hoest of nies in je elleboog;
  • werk thuis tenzij het echt niet anders kan
  • zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Een zorgvuldige check van coronatoegangsbewijzen voor horeca, bioscopen en theaters in bibliotheken blijft van belang.

1,5 meter afstand verplicht

Vanaf 24 november 2021, is het dringende advies om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden omgezet in een verplichting.
Voor bibliotheken heeft deze wijziging weinig gevolgen aangezien wij een mondkapjesplicht kennen en al werken met de 1,5 meter afstand.
Het is wenselijk om jullie bibliotheken zorgvuldig te beoordelen op de mogelijkheid om 1,5 meter afstand te houden, zeker op plaatsen waar bezoekers kunnen zitten zonder mondkapje.
Voor de plekken waar een coronabewijs verplicht is, zoals bij de horeca in bibliotheken, geldt de 1,5 meter verplichting niet.

Bezoekers

Sneltest?

Het is de inzet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat bibliotheken essentiële algemene toegankelijke publieksvoorzieningen zijn die zonder testbewijs toegankelijk moeten zijn. De huidige wettelijke kaders staan een verplichting tot een toegangstest voor bibliotheken in de weg.