Maatregelen

Bibliotheken en coronamaatregelen

Lees verder

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers.

Tijdens de persconferentie van 17 november 2020 heeft minister-president Rutte aangekondigd dat bibliotheken hun deuren weer kunnen openen voor publiek. We keren op 19 november 2020 terug naar de situatie van 14 oktober 2020.

Coronamaatregelen vanaf 19 november 2020

Dezelfde voorwaarden als na de eerdere aanscherping van 13 oktober 2020 gelden:

Algemene maatregelen

De algemene maatregelen blijven van kracht: 1,5 meter afstand, hygi√ęnemaatregelen, gezondheidscheck, thuis blijven bij klachten, zoveel mogelijk thuis werken. Verder is het dragen van een mondkapje in publieke ruimten tot 1 december dringend aanbevolen. Na 1 december is het dragen van een mondkapje in publieke ruimten verplicht.

Doorstroomlocatie

Voor bezoek aan doorstroomlocaties zoals bibliotheken geldt dat een reservering verplicht is. Het pakken van een toegangsitem kan gezien worden als een reservering. Er moet voorkomen dat het te druk wordt dus het aantal toegangsitems moet afgestemd zijn op de mogelijkheid om steeds 1,5 meter afstand te houden.

Verblijfsfunctie

 • Alle horeca blijft gesloten;
 • Maximaal 30 personen ongeacht de leeftijd (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte;
 • Iedereen heeft een vaste zitplaats, zonder roulatie. Iedereen houdt 1,5 meter afstand;
 • De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.

Veel gestelde vragen n.a.v. maatregelen 13 oktober

 1. Zijn activiteiten, spreekuren, lezingen , taallessen in de bibliotheek een ‚Äėevenement‚Äô?
  Als je kijkt naar de richtlijnen voor doorstroomruimtes en verblijfruimtes dan wordt duidelijk dat vooral relevant is wáár in de bibliotheek iets plaatsvindt. Als mensen op één plaats blijven binnen één afgezonderde ruimte dan geldt per ruimte maximaal 30 personen (exclusief personeel) ongeacht de leeftijd en iedereen heeft een vaste zitplaats, zonder roulatie. Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
 2. Hoe gaan bibliotheken om met studieplekken / leestafels / leesstoelen in de ruimte waar mensen zich doorheen bewegen?
  Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de situatie ter plaatse. Is er een deel van de bibliotheek waar geen doorstroom van publiek is, dan zou je daar werkplekken kunnen realiseren. Gebruikers moeten geregistreerd worden. Het verdient aanbeveling om te werken met ’time slots’. Gebruik van de leestafel en van leesstoelen zou op een vergelijkbare wijze georganiseerd moeten worden.
 3. Moeten bibliotheken om 20.00 uur sluiten?
  Het lijkt in lijn met de algemene informatie om sluiten om 20.00 uur aan te houden. Voor activiteiten in aparte binnenruimtes waar mensen op één plaats zijn, is geen eindtijd genoemd.
 4. Kan een doorzichtig mondmasker een niet-medisch gezichtsmasker vervangen als het gezichtsmasker straks verplicht wordt?
  Dit is een vraag die beantwoord moet worden door het RIVM of de eigen veiligheidsregio.
 5. Moeten aanwezigen in een binnenruimte waar mensen op één plaats zijn (deelnemers aan een cursus of vergelijkbaar) ook een mondkapje op? Of alleen als ze uit zo`n afgesloten ruimte bewegen naar de uitgang?
  Als we kijken naar scholen, bioscopen en theaters dan zien we daar dat als personen op 1,5 meter van elkaar zitten, zij geen mondkapje op hoeven. Maar het dringende advies tot 1 december 2020 is: draag een mondkapje in gebouwen waar je als publiek naar binnen mag. Bijvoorbeeld in de bibliotheek, een winkel of het station. Na 1 december 2020 is het een verplichting.
 6. Is het reizen naar de bibliotheek om die open te houden, een noodzakelijke reis?
  Ja, als we de bibliotheekvestigingen open willen houden, is het noodzakelijk dat daar personeel aanwezig is.
 7. Moeten de toiletten dicht?
  Hierin is niets veranderd. Vanzelfsprekend blijft het nodig om regelmatig schoon te maken, voldoende papieren handdoeken beschikbaar te stellen etc. Voer het uit, conform eerdere afspraken hierover met het schoonmaakbedrijf en de veiligheidsregio.
 8. Hoe gaan we om met onbemande vestigingen?
  Je zou kunnen werken met toegangsitems en de verantwoordelijkheid voor een correct gebruik ervan bij de bezoekers leggen.
  We adviseren om dit te bespreken met de veiligheidsregio.
 9. Is 10m2 per persoon een norm die we moeten aanhouden voor de doorstroomfunctie?
  Nee, het is geen norm. Het is rekenhulp. De norm is dat 1,5 meter gegarandeerd wordt. We zien in praktijk dat bibliotheken her en der het aantal toe te laten bezoekers terugbrengt. Ook om studieplekken zonder doorstroom te kunnen realiseren.

We adviseren bibliotheken om bij onduidelijkheden te overleggen met hun veiligheidsregio.