Maatregelen

Bibliotheken en coronamaatregelen

Lees verder

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers.

Door de sluiting van bibliotheken werd in onze samenleving beter zichtbaar welke belangrijke rol bibliotheken in het leven van mensen speelt: bibliotheken zijn de motor van een vaardige samenleving!
Ook in de politiek en media is daar veel aandacht aan besteed.

Coronamaatregelen vanaf 20 mei 2021

Woensdag 12 april werd tijdens het debat in de Tweede Kamer duidelijk dat bibliotheken, als de ziekenhuiscijfers voldoende dalen, op 20 mei open mogen. Het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames van mensen met corona bleek op 17 maart verder gedaald. Dat betekent dat de tweede stap in het openingsplan definitief wordt gezet.
Bibliotheken openende op 20 mei de deuren i.p.v. 19 mei 2021. Eerder stonden deze niet in stap 2 van het openingsplan, maar het kabinet besloot deze toe te voegen.  Lees verder het nieuwsbericht ‘Tweede stap openingsplan wordt definitief gezet’ van de Rijksoverheid.

Stap 2

D66 diende, mede met ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks, de motie ‘Bibliotheken onderdeel maken van stap 2 van het openingsplan‘ in.
Deze motie om bibliotheken in stap 2 i.p.v. stap 3 van het openingsplan ‘Stap voor stap meer mogelijk’ te mogen openen werd met algemene stemmen aangenomen.

Stap 3

Stap 3 van het openingsplan ‘Stap voor stap meer mogelijk’ gaat op 5 juni 2021 in.
De belangrijkste aanpassing ten opzichte van het protocol stap 2, is de wijziging van de bezoekersnorm van 1 persoon per 25m2 naar 1 persoon per 10 m2. Daarmee kunnen wij veel meer bezoekers ontvangen.
Verder blijven veel zaken uit het huidige protocol gelijk zoals triage, reservering en registratie.

Stap 4

Stap 4 van het openingsplan ‘Stap voor stap meer mogelijk’ gaat in op 26 juni 2021. Het maximum aantal bezoekers binnen de doorstroomfunctie mag worden bepaald op basis van de norm van maximaal 1 persoon per 5 m2.

Verruimingen vanaf 25 september 2021

Vanaf zaterdag 25 september 2021 gelden de nieuwe coronaregels en de bibliotheken mogen weer meer.
De 1,5 meter afstand-regel vervalt, de capaciteitsnorm van 5m2 per persoon is niet meer aan de orde evenals de verplichting tot reserveren, gezondheidscheck en het aanbieden van een registratiemogelijkheid.
Voor alles dat binnen de doorstroom- en verblijfsfunctie van bibliotheken valt, hoeven bezoekers géén coronatoegangsbewijs te tonen.

Voor toegang tot horeca, film, theater, concertzaal of evenementen is wel een coronatoegangsbewijs verplicht vanaf 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar is ook het tonen van ID verplicht.
In protocol 5 ‘Openstelling bibliotheken en coronamaatregelen’ en in de uitgebreide ‘Veelgestelde vragen bibliotheken en coronamaatregelen 2021 update 5’ is beschreven hoe de verruiming vanaf 25 september in zijn werk gaat. Wij wensen jullie veel plezier en succes met deze mooie volgende stap.
Vragen kun je blijven stellen via weeropen@debibliotheken.nl.

Protocol

In het protocol ‘Weer open 2021’ staan de voorwaarden van opening van bibliotheken. Het protocol is aangepast om te passen bij stap 4 van het openingsplan.

Bibliotheken blijven in overleg met hun veiligheidsregio.

We blijven bezig met het verzamelen van alle vragen die we binnen krijgen via de weer open mail, te delen via veel gestelde vragen ‘Weer open 2021’.

Meer informatie via www.rijksoverheid.nl

Toolkit

Veelgestelde vragen

Omdat bibliotheken naar stap 2 zijn verplaatst in het openingsplan zijn bezoekers verplicht om te reserveren. Dit kan ook bij de entree gebeuren.
Reserveren, gezondheidscheck en registratie zijn verplicht.
Bekijk het overzicht ‘Faq – bibliotheken en coronamaatregelen 2021 update 4.

Contentpakket

Het contentpakket ‘Weer open 2021’ hebben we als zip-bestand hieronder staan:

Verder heeft Rijnbrink in de contentkalender de communicatiemiddelen van vorig jaar geupdate naar de situatie van nu. Ga naar de contentkalender.

Mocht je nog materiaal willen gebruiken uit de toolkit 2020 dan:

  • download hier het ZIP-bestand ‘Wij gaan weer open’ (2020).

Social media campagne #mijnbibliotheek

We werken er hard aan om alvast een beeld met tekst aan te kunnen bieden uit de nieuwe social mediacampagne #mijnbibliotheek. Deze campagne sluit aan op de nieuwe Merkstrategie, het Bibliotheekconvenant en de aankomende Netwerkagenda en zal medio juni gelanceerd worden.

Medewerkers en vrijwilligers

De VOB adviseert het volgende voor mensen die aan het werk zijn: medewerkers en vrijwilligers dragen in de bibliotheek een mondkapje. Als medewerkers zittend werk doen in de publieksruimte, helpt het als voorbeeldfunctie. Er zijn een aantal uitzonderingen te bedenken:

  • Zijn er betaalde medewerkers die geen mondkapje kunnen dragen? Dan overleggen ze een medische verklaring (via huisarts of arbo-arts) en met die verklaring verrichten ze, bij voorkeur en indien mogelijk, back-office werkzaamheden.
  • Dit geldt ook voor vrijwilligers die geen mondkapje kunnen dragen; ze kunnen zonder mondkapje, back-office taken verrichten of buiten openingsuren.
  • Vrijwilligers doen géén front-office taken als zij geen mondkapje kunnen dragen.

Ga met frontoffice medewerkers die geen mondkapje kunnen dragen en voor wie geen back office werkzaamheden beschikbaar zijn in gesprek over alternatieven. De mogelijkheid bestaat om de medewerker zonder mondkapje in de bibliotheek in te zetten, maar dat levert mogelijk lastige gesprekken op met bezoekers die niet doorzien waarom niet iedereen een mondkapje draagt. Lees meer over de mondkapjesplicht op Rijksoverheid.nl.

Bezoekers

Bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen. Dus ook daar waar bezoekers komen om materialen af te halen of terug te brengen en daar waar de kwetsbare groepen ontvangen worden.

Sneltest?

Het is de inzet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat bibliotheken essentiële algemene toegankelijke publieksvoorzieningen zijn die zonder testbewijs toegankelijk moeten zijn. De huidige wettelijke kaders staan een verplichting tot een toegangstest voor bibliotheken in de weg.