Wsob

Bibliotheekwet

Lees verder

De Bibliotheekwet, voluit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), is op 1 januari 2015 van kracht gegaan. De Wsob laat zich lezen als een beleidsstuk. Er is veel ruimte voor lokale invulling en lokaal maatwerk. In 2015 zijn er allerlei tools uitgekomen om aan de slag te gaan met deze wet.

Hoe kun je de bibliotheekwet gebruiken voor de positionering van de bibliotheek? In 2015 zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd hoe om te gaan met deze nieuwe wet.

Grijp de kansen van de nieuwe bibliotheekwet!

De brochure gaat in op de wet in grote lijnen, de rechtspositie van de lokale bibliotheek en tips voor acties en promotie. De VOB heeft de brochure Grijp de kansen van de nieuwe bibliotheekwet! uitgebracht in 2015.

In 2015 organiseerde de VOB workshops ‘Grijp de bibliotheekwet als kans’. Inspirerende verhalen, verstandige adviezen en een levendige discussie over wat de Wsob nou wel en niet kan betekenen. Tijdens de workshops kwamen de volgende onderwerpen aanbod:

  • De bibliotheekwet vanuit het perspectief van het ministerie van OCW – Aad van Tongeren (beleidsambtenaar ministerie van OCW)
  • De bibliotheekwet vanuit het perspectief van de gemeente – Erik Tausch (beleidsambtenaar gemeente Veghel)
  • De bibliotheekwet vanuit het perspectief van de gemeente – Radboud Hafkamp (beleidsambtenaar gemeente Noord-Oostpolder)
  • Een juridische kijk op de bibliotheekwet – Clemens Mesker (jurist Stadhouders Advocaten)
  • Public affairs en belangenbehartiging – Sybrig van Keep (public affairs Issuemakers)
  • Media strategie en aanpak – Sylvia Karres (media strategie en media advies Issuemakers)

Lokaal bibliotheekwerk

Bibliotheken en opstellers van de VNG handreiking Lokaal Bibliotheekwerk – een handreiking voor gemeenten’ bekeken de mogelijkheden die de Wsob biedt voor het gesprek tussen gemeente en bibliotheek.

Hoeveel beleidsruimte heeft de gemeente in het lokaal bibliotheekbeleid? Hoe kan de lokale bibliotheek toekomstgericht worden gepositioneerd volgens de VNG? Welke inzet kan de bibliotheek doen op het sociaal domein? De handreiking is geschreven voor beleidsadviseurs van gemeenten.

In 2015 organiseerden we samen met VNG ook nog bijeenkomsten over dit thema met:

  • ‘VNG Handreiking voor gemeenten – Ook nuttig voor bibliotheken?’ Rento Zoutman (DSP Groep)
  • ‘Hervorming bibliotheekwerk Nijmegen’ – Nathalie van den Dobbelsteen (beleidsambtenaar gemeente Nijmegen)
  • Marina Zwaan (directeur Cultuurpunt Altena)