Ga door naar hoofdcontent
InformatieBibliotheekwet

Bibliotheekwet

Wsob

De Bibliotheekwet, voluit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), is op 1 januari 2015 van kracht gegaan. In de wet staan de taken, functies en verantwoordelijkheden van bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek.

In de wet staat het volgende omschreven:

Een openbare bibliotheekvoorziening heeft een publieke taak die zij voor het algemene publiek vervult op basis van de waarden onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit.

Openbare bibliotheken omvatten in ieder geval de volgende functies, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek:

 • ter beschikking stellen van kennis en informatie;
 • bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
 • bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
 • organiseren van ontmoeting en debat; en
 • laten kennis maken met kunst en cultuur.

De provinciale ondersteuningsinstellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor:

 • distributie van fysieke werken door middel van het interbibliothecaire leenverkeer tussen de provincies; en
 • ontwikkeling van innovaties ten behoeve van de lokale bibliotheken, in overeenstemming met de Koninklijke Bibliotheek in verband met haar coördinerende taak.

Een deelnemer aan het netwerk van openbare bibliotheken:

 • maakt met de andere deelnemers gebruik van een gezamenlijke catalogus van beschikbare werken;
 • is onderdeel van het interbibliothecaire leenverkeer;
 • voert zijn collectiebeleid overeenkomstig het gezamenlijk collectieplan;
 • maakt gebruik van een op de andere deelnemers afgestemde digitale infrastructuur;
 • stemt zijn administratie van leden en zijn algemene voorwaarden af op de andere deelnemers; en
 • ondersteunt het onderwijs.

Wijziging van de bibliotheekwet

Het ministerie van OCW heeft een wijziging van de Wsob aangekondigd. De grootste wijziging is dat de huidige ‘bevorderingstaak’ wordt omgezet naar een plicht voor gemeenten en provincies. De toegang tot de openbare bibliotheek wordt hiermee voor alle inwoners gegarandeerd.