Bibliotheekformules

Lees verder

De openbare bibliotheek ontwikkelt zich. Hoe ziet deze ontwikkeling eruit? Met welke functies? En in welke vorm?

We hebben voorbeelden van innovatieve, kostenefficiënte bibliotheekvoorzieningen in dorpen en stadswijken verzameld.

Bibliotheekformules – 2016

Voorbeeld ‘Kleinschalig bibliotheekformule Nederhorst’ – ACTA Advies i.o.v. VOB, 2016

Kleinschalig bibliotheekwerk – jan 2015

Voor het rapport ‘Kleine formules openbare bibliotheken‘ heeft ACTA Advies gebruik gemaakt van gegevens die door Probiblio in 2013 en 2014 zijn verzameld. Deze gegevens zijn eerder opgenomen in een brochure van Probiblio onder de titel ‘Innovaties in kleinschalig bibliotheekwerk, de bibliotheek dichtbij, 2014‘.

Het beeld is dat onder druk van de externe toetreders en bezuinigingen van gemeenten bibliotheken nog meer creatief aan slag zijn met het ontwikkelen van nieuwe, kleinere vormen van bibliotheekwerk, tegen lagere kosten. Bekijk de voorbeelden kleinschalig bibliotheekwerk.

Het is zinvol eind 2016 een nieuwe inventarisatieronde uit te voeren in samenwerking met PSO’s.