Ga door naar hoofdcontent
InformatieBibliotheek op school & BoekStart

Bibliotheek op school & BoekStart

Met de Bibliotheek op school slaan primair onderwijs, voortgezet onderwijs, vmbo en beroepsonderwijs, openbare bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor basisvaardigheden en cultuureducatie op school én thuis.

De openbare bibliotheek helpt op basisscholen, middelbare scholen en in het beroepsonderwijs om dit doel te bereiken. Daarnaast werken bibliotheken samen met de kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie door vanaf de geboorte bij te dragen aan het stimuleren van basisvaardigheden.

De Bibliotheek op school stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en scholen. Openbare bibliotheken zorgen voor een uitnodigende leesomgeving op school met een gevarieerde en actuele collectie in de schoolbibliotheek. Bibliotheken adviseren het schoolteam over manieren om leesbevordering te versterken en de bijbehorende activiteiten. Middels trainingen wordt de deskundigheid van leerkrachten vergroot. Steeds meer openbare bibliotheken werken samen met scholen op cultuureducatie, digitale geletterdheid en burgerschap.