Bibliotheek in culturele domein

Lees verder

De trend om bibliotheken onder te brengen in multifunctionele organisaties en/of accommodaties zet door.

Steeds meer bibliotheken werken samen met andere (culturele) organisaties.

Agenda Cultuur 2017-2020 en verder – apr 2015

Op 8 april bood de Raad voor Cultuur haar advies Agenda ‘Cultuur 2017-2020 en verder’ aan minister Bussemaker aan. De bibliotheek maakt met de komst van de bibliotheekwet geen onderdeel meer uit van de culturele basis infrastructuur. De VOB heeft de gelegenheid genomen om bij de adviesaanvraag van de minister mogelijkheden die de openbare bibliotheek voor cultuurbeleid en de culturele basinfrastructuur nader onder de aandacht van de Raad voor Cultuur te brengen met bijgaande brief ‘Culturele infrastructuur’.

De Raad heeft dit signaal overgenomen en adviseert als volgt over toegang tot cultuur: “Betrek bij beleid over de toegang tot en spreiding van culturele voorzieningen de keuzes die stedelijke regio’s zelf maken. Lokale profilering kan ertoe leiden dat specifiek cultureel aanbod niet meer in een stedelijke regio aanwezig is. De toegang tot een basisniveau aan voorzieningen op het gebied van bibliotheken, educatie en participatie dient echter altijd gewaarborgd te zijn.”

Cultuur herwaarderen – mrt 2015

Op 5 maart publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zijn nieuwste verkenning ‘Cultuur herwaarderen’.

Afstand tot de bibliotheek neemt toe – feb 2015

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde op 25 februari dat de afstand tot de bibliotheek toeneemt. Het CBS gaat uit van 1030 bibliotheken in 2014 en 1070 in 2012. Deze cijfers vragen om een nuancering, want het aanbod in bibliotheekvoorzieningen wordt steeds gevarieerder.
In Nederland bestaat een wijdverspreid en wijdvertakt netwerk van openbare bibliotheekvestigingen in vele verschijningsvormen. Bekijk meer op de branche/ontwikkelingen en trends.

Publicatie ‘De Provinciale Staat van het Cultuurbeleid’ – feb 2015

Cultuureducatie, erfgoed en het waarborgen van culturele spreiding en diversiteit in de regio. Dat waren de culturele kerntaken die de provincies in 2010 met elkaar afspraken. Robbert van Heuven onderzocht voor Kunsten ’92 hoe de verschillende provincies die taken hebben ingevuld.

De ambities lopen ver uiteen. Wat betekent het voor het culturele veld nu de taakverdeling tussen overheidslagen verandert en budgetten krimpen? Klik om publicatie De Provinciale Staat van het Cultuurbeleid te lezen.

Documenten
Agenda ‘Cultuur 2017-2020 en verder’ – Raad voor Cultuur, 2015
– ‘De Provinciale Staat van het Cultuurbeleid’ – Kunsten ’92, 2015
– ‘Cultuur herwaarderen’ – WRR, 2015